Underhåll

Här hittar du information om gällande regler för underhåll, ansökan/anmälan och adresslistan över godkända underhållsorganisationer för flygmateriel. 

Viktig information till samtliga Del-66 certifikatsinnehavare (PART-66) samt Del-145 och Del-M/-F underhållsorganisationer!

Certifikatsinnehavare som har fått sitt certifikat utfärdat eller utökat baserat på Certificate of Recognition utfärdat av Hellenic Aviation Training Academy (HATA) EL.147.0007 skall omgående meddela sin behöriga myndighet.

Läs mer här

Inbjudan till SCANDT årsmöte den 20 april 2017 i Linköping

Läs information och inbjudan här.

Senaste regeländringarna

  • ED Decision 2016/011/R 11 juli 2016 (AMC/GM till Del-M, -145, -66 för 2015/1536, Kritiska underhållsuppgifter, ACAM, Del-T )
  • TSFS Serie AIR 2016:43, 1 juli 2016
  • ED Decision 2015/029/R 17 december 2015 (AMC/GM till Del-M, -145, -66, -147, "konsolidering")
  • ED Decision 2015/024/R 21 oktober 2015 (AMC/GM till Del-M, -145, för 2015/1088, General Aviation Task Force Phase-I)
  • Förordning nr 2015/1536, 16 september (ändring av 1321/2014, Kritiska underhållsuppgifter, ACAM, Del-T)

Reglerna finns på EASA:s webbplats och i Transportstyrelsens författningssamling.

Underhåll av "fristående tekniker" på EASA luftfartyg

Det finns en hel del viktigt att tänka på för certifierande personal enligt Del-66 ("fristående tekniker") som inte är auktoriserade i en underhållsorganisation. Information har gått ut i brev till flygtekniker med Del 66 licens.

Oförstörande provning (NDT)

Information om SCANDT (Scandinavian NDT-board enligt EN 4179) mm finns hos Föreningen för Oförstörande Provning.