Välkommen till TAP/TAF-dagen!

TSD TAF och TSD TAP är två EU-förordningar kräver att vi anpassar vår gemensamma kommunikation om resor och transporter framöver. Förändringarna påverkar alla som bedriver trafik på järnvägen likaväl som infrastrukturförvaltare. Vad innebär förordningarna och vad kräver de av oss?

TAP/TAF-dagen ger en bred introduktion till förordningarna samt några exempel på hur olika organisationer tar sig an uppgiften.

Registrering från 9.00
Start: 9:30- 16:00 den 21 september 2017 
Plats: Gustavianska våningen i Solliden huset.

Introduktion TAP/TAF

Vad innebär regelverket och vilken nytta har järnvägens aktörer, resenärer och transportköpare av det? Europeiska järnvägsbyrån och Transportstyrelsen, nationell kontaktpunkt för TAP/TAF, ger bakgrunden. (Delar av detta pass kommer att vara på Engelska.)

Praktiska exempel hur järnvägens aktörer tar sig an TAP/TAF

Trafikverket, SJ och Green Cargo berättar hur de redan idag uppfyller TAP/TAF i stora delar av sin verksamhet, och hur de tar sig an de utmaningar som återstår.

Det finns även utrymme för frågor och diskussion. Hur kan vi samarbeta för att implementera TAP/TAF i Sverige? Ta chansen att delta för att skapa bättre förutsättningar att möta den framtid som vi alla inom branschen står inför!

Presentationsmaterial mm

Material från dagen publiceras här så fort det är sammanställt.

Relaterad information

Program TAF/TAP dagen
docx 621 kB