Förnyelse av kort

Du behöver inte aktivt förnya ditt förarkort. Transportstyrelsen skickar dig automatiskt en ansökningsblankett 3-6 veckor innan förarkortets femårsperiod tar slut. Handlingen skickas till din folkbokföringsadress. Om du inte fått din ansökningsblankett när det återstår tre veckor av femårsperioden, ska du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor.

Förnyelse av förarkort

På ansökningsblanketten finns uppgifter från vägtrafikregistret förtryckta. Kontrollera att uppgifterna är korrekta och skriv under.

Skicka ansökan till Transportstyrelsen

Skicka ansökningsdelen på blanketten till Transportstyrelsen (portofritt). Avgiften kan du betala med inbetalningskortet på post eller bank eller via Internet. Transportstyrelsen behandlar din ansökan när betalningen och en komplett underskriven ansökan har kommit in.

Kortet levereras inom en vecka

När kortet tillverkas används samma foto och namnteckning som på ditt senast utfärdade körkort.
Kortet levereras inom en vecka från det att en komplett ansökan och avgift kommit till Transportstyrelsen. Det skickas i ett rekommenderat brev som ska hämtas ut på posten. Du kan låta någon annan hämta ut kortet om denne har en fullmakt från dig. Giltighetstiden för ditt nya förarkort är 5 år.

Ditt nya förarkort

Det nya förarkort kommer inte börja gälla förrän giltighetstiden på det kort du förnyar löpt ut. Om du sätter in förarkortet i färdskrivaren innan det börjar gälla kommer du få ett meddelande från färdskrivaren att kortet inte är giltigt.

Förarkortet du förnyat

Från det att kortets giltighetstid löpt ut ska det medföras under färd i 28 kalenderdagar, och kunna visas upp vid en vägkontroll.

Förnyelse av verkstadskort

På ansökningsblanketten finns uppgifter från vägtrafikregistret förtryckta. Kontrollera att uppgifterna är korrekta och skriv under.

Skicka ansökan till Transportstyrelsen

Skicka ansökningsdelen på blanketten till Transportstyrelsen (portofritt). Avgiften, 250 kronor, kan du betala med inbetalningskortet på post eller bank eller via Internet. Transportstyrelsen behandlar din ansökan när betalningen och en komplett underskriven ansökan har kommit in.

Kortet levereras inom en vecka

Kortet levereras inom en vecka från det att en komplett ansökan och avgift kommit till Transportstyrelsen. Det skickas i ett rekommenderat brev som ska hämtas ut på posten. Bud och fullmakt accepteras.

Pinkod

Pinkod till kortet levereras i ett vanligt brev direkt till verkstaden. Vilket verkstadskort pinkoden är knuten till framgår i försändelsen. Förvara inte koden i anslutning till kortet!

Det nya verkstadskortet

Det nya verkstadskortet kommer inte börja gälla förrän giltighetstiden på det kort som förnyas löpt ut. 

Förnyelse av företagskort

På ansökningsblanketten finns uppgifter från vägtrafikregistret förtryckta. Kontrollera att uppgifterna är korrekta och skriv under.

Skicka ansökan till Transportstyrelsen

Skicka ansökningsdelen på blanketten till Transportstyrelsen (portofritt). Avgiften kan du betala med inbetalningskortet på post eller bank eller via Internet. Transportstyrelsen behandlar din ansökan när betalningen och en komplett underskriven ansökan har kommit in.

Kortet levereras inom en vecka

Kortet levereras inom en vecka från det att en komplett ansökan och avgift kommit till Transportstyrelsen. Kortet levereras med vanligt brev direkt till företaget.

Det nya företagskortet

Det nya företagskortet kommer inte börja gälla förrän giltighetstiden på det kort som förnyas löpt ut.

Dela:
Skriv ut