Beslut i överklagningsärenden

Här finns vägledande beslut i ärenden om trafikreglering där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas.

Transportstyrelsen är sedan den 1 janauri 2009 högsta instans för beslut i ärenden om trafikföreskrifter, att sätta upp eller ta bort vägmärken och för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Några av besluten har fattats av Vägverket. Det beror på att Vägverket var högsta instans före den 1 januari 2009.

De beslut som är tillgängliga här har Transportstyrelsen bedömt vara vägledande.

Transportstyrelsens föreskrifter

Under Regler för vägtrafik finns Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

  • lokala trafikföreskrifter (TSFS 2009:75)
  • parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73)
Skriv ut