Vägmärken för cyklister

Det finns ett antal vägmärken som gäller endast för cyklister. De är mörkblå till färgen och finns ofta på cykelvägar. Här kan du läsa mer om dessa vägmärken.

 

Tabellvägvisare

Tabellvägvisare

Märket anger väg till orter, platser, anläggningar eller liknande. Avståndet anges i kilometer.

 

Avståndstavla

Märket anger avståndet till angivna orter, platser, anläggningar eller liknande. Avståndet anges i kilometer.

 

Cykelled

Cykelled

Märket anger en särskilt anordnad cykelled. Märkets färgsättning kan variera.


 
Vägmärken – inte bara för bilister


I lagens mening är din cykel ett fordon. Det betyder att de flesta vägmärken som gäller för biltrafik också gäller för dig som cyklar. Här är de viktigaste:

 

Förbud mot trafik med fordon

Här får du inte cykla, men du får leda cykeln.

 

Förbud mot infart med fordon

Här får du inte cykla in, men du får leda cykeln.

 

Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

Här får du inte cykla, men du får leda cykeln.

 

´

Motorväg och motortrafikled

Här får du varken gå, cykla eller åka moped.

 

Påbjuden cykelbana

En bana för trafik med cykel och moped, klass II*. Du har väjningsplikt när du kör in på en väg.

 

Påbjuden gångbana

Här får du inte cykla. Tänk på att en trottoar är en gångbana.

 

Påbjuden gång- och cykelbana

En bana för gående, cyklister och moped, klass II*. Du har väjningsplikt när du kör in på en väg.

 

Påbjudna gång- och cykelbanor

Märket anger att banan är delad i två – en för gångtrafik och en för cykel och moped, klass II*. Du har väjningsplikt när du kör in på en väg.

 

Cykelöverfart (vägmarkering)

När du ska köra ut på en cykelöverfart ska du ta hänsyn till andra fordon som närmar sig överfarten. Du får bara korsa vägen om det kan ske utan fara. Kommer du från en cykelbana har du väjningsplikt.

 

 

Gågata och gångfartsområde

När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.

 

 

Övergångsställe

Här har du väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. Förare på vägen har väjningsplikt mot gående, inte mot cyklister.

 

Väjningsplikt

Här har du väjningsplikt mot korsande trafik. Du ska sänka farten eller stanna och får inte köra vidare förrän det kan ske utan fara eller hinder för korsande trafik.

 

Stopplikt

Du ska stanna vid stopplinjen och får inte köra vidare förrän det kan ske utan hinder eller fara för korsande trafik.

* Nationellt godkända mopeder (30 km/tim) samt EU-moped, klass II (25 km/tim). EU-moped klass I (45 km/tim) får inte köra här.

Skriv ut