Steg 2 - Beställ tid för registreringsbesiktning och identitetskontroll

När ursprungskontrollen är godkänd kan du beställa tid för registreringsbesiktning och identitetskontroll hos ett besiktningsorgan. Swedac kan informera om vilka besiktningsorgan som finns tillgängliga.

Vid registreringsbesiktningen kan du behöva ha med dig fler handlingar

De dokument du sänt in till Transportstyrelsen i samband med ursprungskontrollen når besiktningsingenjören via en datalänk. Du kan utöver dessa ändå behöva ta med dig något eller några av följande handlingar när du besöker ett besiktningsorgan för registreringsbesiktning och identitetskontroll. Kontakta besiktningsorganet för att ta reda på vad som gäller för just ditt fordon.

  • Uppgifter om fordonets tekniska data. Dessa uppgifter kan du få i en handling utfärdad av tillverkaren eller generalagenten, eller via en annan handling från föregående registreringsland.
  • Ett ”Certificate of Conformity” (CoC), det vill säga fordonets helfordonsgodkännande, eller ett intyg som visar att fordonet uppfyller samtliga särdirektiv. Normalt tas helfordonsgodkännandet in av registreringsmyndigheten i det land där fordonet först registreras och det dokumentet saknas därför för ett begagnat fordon. Men om du ändå har ett sådant dokument för fordonet, ska det tas med till registreringsbesiktningen. En sådan här handling kan du få av tillverkaren, generalagenten eller i vissa fall säljaren.
  • Vågsedel. I vissa fall utfärdas en vågsedel på plats vid registreringsbesiktningen hos besiktningsorganet, men i de fall det inte sker kan du behöva ha med en sådan.
  • Fordonets instruktionsbok. Instruktionsboken ska du få av säljaren.

Det här görs vid en registreringsbesiktning

Fordonet identifieras tekniskt, kontrolleras ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt och man fastställer också de fordonsuppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret.

Vid registreringsbesiktningen ställs en mängd tekniska krav på fordonet, bland annat vad gäller bromsar, avgasrening och krocksäkerhet. Syftet är att fordonet ska vara anpassat till svenska förhållanden. EG-typgodkända fordon uppfyller samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv. Det innebär att fordonet kan godkännas i Sverige utan krav på ytterligare dokumentation om fordonets tekniska status.

Om fordonet inte är EG-typgodkänt men tidigare varit permanent registrerat i ett annat EU-land och det kan styrkas med ett registreringsbevis, anses fordonet uppfylla de tekniska kraven för att få registreras i Sverige, under förutsättning att fordonet (gäller personbil, lätt lastbil och buss under 3,5 ton samt mc) är i seriemässigt standardutförande. För fordon som ursprungligen tillverkats i ett land utanför EU kan du behöva styrka vissa ytterligare krav.

Vad som sägs i stycket ovan gäller inte fordon som

  • är konstruerade för vänstertrafik
  • är utrustade med hastighetsmätare som har brittisk standard
  • tillverkas i små serier.

Kontakta ett besiktningsorgan om du vill veta vad som gäller för just ditt fordon.

Avgasrening

Fordon måste vara avgasgodkända i Sverige för att få användas i trafik. Detta gäller för personbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt på högst 3 500 kg och för dieseldrivna lastbilar och bussar med totalvikt över 3 500 kg.

Ett fordon som tidigare har varit registrerat och tagits i trafik i ett annat land inom EES-området uppfyller avgaskraven, under förutsättning att fordonet inte är ombyggt eller trimmat. Det betyder att fordonet ska ha det utförande som fordonet har när det serietillverkas.

 

Skriv ut