Svinesundsförbindelsen

Transportstyrelsen administrerar tillsammans med Svinesundforbindelsen AS avgifter för passager över Svinesundsbron från Sverige till Norge. Det är också vi som har hand om betalningsuppföljningen.

En passage över Svinesundsbron kostar 23 kronor (SEK) för personbilar. Tunga fordon över 3,5 ton får betala 115 kronor (SEK). Mopeder, utryckningsfordon och bussar i linjetrafik behöver inte betala någon vägavgift.

Avgiften sänks från den 1 januari 2014

Regeringen har beslutat att förändra avgifterna som tas ut vid färd på Svinesundsbron. Enligt förordning SFS 2013:885 förändras avgifterna från den 1 januari 2014. För personbilar blir avgiften 21 svenska kronor och för lastbilar 105 svenska kronor. Läs hela förordningen här.

Förändringen är i linje med den överenskommelse som är gäller mellan Sverige och Norge. Varje år ska avgiften ses över och eventuellt justeras i förhållande till valutakurserna i de båda länderna. 

Betalning av avgiften

Avgiften kan du betala kontant, med kreditkort eller med en elektronisk betalbricka, så kallad AutoPASS.

Betalar du inte avgiften vid en passage kommer du att få en påminnelse av Svinesundforbindelsen AS.  Sker inte betalningen efter påminnelsen kommer du att få ett så kallat föreläggande av Transportstyrelsen. Ett föreläggande som sker i två steg. 

Vid det första föreläggandet har en tilläggsavgift på 300 kronor (SEK)  lagts på.  Om du inte betalar in avgiften efter det kommer du att få ännu ett föreläggande där tilläggsavgiften höjts till 450 kronor (SEK). Om inte avgiften betalats in efter föreläggandet lämnar vi över ärendet till Kronofogden.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta då vår kundtjänst på 0771-779 779, eller via e-post, svinesundsbron@transportstyrelsen.se.

Skriv ut