Personuppgiftslagen

Det finns både juridiska och säkerhetsmässiga hinder som gör att vi på Transportstyrelsen inte kan lämna ut personuppgifter ur våra register när du använder våra e-tjänster för fordon via Internet. Men du kan få tillgång till vissa personuppgifter genom att använda motsvarande tjänster via våra servicetelefoner eller fax.

Personuppgiftslagen (PUL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter.

Lagen innehåller bestämmelser om samtycke: den enskilde ska i vissa fall godkänna att uppgifter får behandlas. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och fotografier. För de uppgifter som hämtas in av till exempel andra myndigheter vid myndighetsutövning är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt.

 

 

Skriv ut