Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

0
2
4
2
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
8 remisser

Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av händelser inom civil luftfart

Synpunkter ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast fredagen den 5 maj 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-47 i svaret.

Publicerades 2017-04-21

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utmärkning till sjöss med sjösäkerhetsanordningar

Remissvar lämnas senast fredagen den 5 maj 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2015-110 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-04-10

Remiss av Transportstyrelsens förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 16 juni 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2013-164. 

Publicerades 2017-04-07

Remiss med Transportstyrelsen förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter senast fredagen den 12 maj 2017.
Ange diarienummer TSV 2009-1908.

Publicerades 2017-04-07

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:116 om utbildning och behörigheter för sjöpersonal samt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:102 om bemanning

Synpunkter ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 5 maj 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-89 i svaret.

Publicerades 2017-04-06

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen