Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

1
2
7
2
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
12 remisser

Remiss av ändring i de nationella luftvärdighetsföreskrifterna

Remissvar lämnas senast den 27 augusti 2017. Ange diarienummer TSL 2010-565 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-07-14

Remiss gällande Internationella civila luftfartsorganisationens, ICAO, förslag till ändrade ICAO-regler i PANS-OPS, Annex 4 och Annex 14 Vol I

Remissvar lämnas senast den 22 augusti 2017. Ange diarienummer TSL 2017-4625 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-07-12

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Remissvar lämnas senast fredagen den 4 augusti 2017. Vänligen ange vårt
diarienummer TSF 2017-121 i svaret.

Publicerades 2017-07-06

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 23 augusti 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-39 i ditt svar.

Publicerades 2017-07-03

Remiss av förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 868/2004

Remissvar lämnas till senast den 31 augusti 2017. Ange diarienummer TSL 2017-4745 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-06-29

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen