Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

1
2
6
2
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
9 remisser

Remiss av Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 11 augusti 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-7 i ditt svar.

Publicerades 2017-05-19

Remiss gällande ICAO:s förslag till ändrade regler i Annex 6, Part III avseende Fatigue Management. Dessutom följdändringar i Part I

Remissvar lämnas senast den 12 juni 2017. Vänligen ange TSL 2017-1724 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-05-15

Remiss av föreskrift om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Remissvar lämnas senast den 2 juni 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-59 i svaret.

Publicerades 2017-05-09

Remiss om ändring till ICAO PANS-OPS Vol. I

Remissvar lämnas senast den 16 juni 2017. Ange beteckning TSL 2017-2416 när du lämnar ditt svar.

Publicerades 2017-05-04

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen