Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

0
2
3
3
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
8 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 20 oktober 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-207 i ert svar.

Publicerades 2017-09-08

Remiss av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och tillhörande konsekvensutredning. Synpunkterna ska vara Transporstyrelsen tillhanda senast fredagen den 13 oktober 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-5 i svaret.

Publicerades 2017-09-05

Remiss av ändring i de nationella luftvärdighetsföreskrifterna

Remisstiden förlängd till den 18 september 2017. Ange diarienummer TSL 2010-565 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-09-05

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal och Transportstyrelsens föreskrifter (2012:67) om vakthållning

Remissvar lämnas senast fredagen den 29 september 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-43 i svaret.

Publicerades 2017-09-04

Omremiss behörighetskrav för inre fart

Remissvar lämnas senast den 20 september 2017. Ange diarienummer TSF 2016-89 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-08-31

Undersidor

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen