Riktlinjer

Här publiceras Transportstyrelsens (luftfartsavdelningen) riktlinjer för handläggning, som berör förekommande bestämmelseområden, till exempel OPS (Operations), PEL (Personal licensing), AIR (Airworthiness), SEC (Security), AGA (Aerodrome) och ANS (Air Navigation Services).

Transportstyrelsens riktlinjer beskriver den tillämpning och handläggning av respektive föreskrifter som sker och är föremål för fortlöpande uppdatering.