Författningar för luftfart

Här kan du söka bland de författningar i författningssamlingen som reglerar luftfart.
Information om författningar och kontaktpersoner.

Frågor och Svar om författningsdatabasen.

: 


Välj datum

Välj datum

Författning per serie

Övriga Författningar

  • LVD Luftvärdighetsdirektiv
  • SAD Luftvärdighetsdirektiv

10 senaste publicerade författningarna

2013:116 Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta
Publicerad 2014-01-01
2013:115 Transportstyrelsens föreskrifter om luftvärdighetsbevis för luftfartyg som används i viss verksamhet
Publicerad 2014-01-01
2013:113 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:70) om avgifter inom luftfartsområdet
Publicerad 2014-01-01
2013:103 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:16) om metoder och teknisk utrustning för säkerhetskontroll . luftfartsskydd
Publicerad 2014-01-31
2013:102 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:58) om luftfartsskydd vid mindre flygplatser
Publicerad 2014-01-31
2013:101 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:57) om luftfartsskydd vid flygplatser (omtryck)
Publicerad 2014-01-31
2013:90 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:133) om visuella hjälpmedel för navigering på flygplats
Publicerad 2013-12-20
2013:89 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:132) om utformning av bansystem och plattor på flygplats
Publicerad 2013-12-20
2013:81 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage
Publicerad 2014-01-01
2013:70 Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet
Publicerad 2014-01-01
Skriv ut