Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS)

Här finns föreskrifter utfärdade av Järnvägsstyrelsen och Järnvägsinspektionen.

JvSFS 2008:13
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll m.m.

JvSFS 2008:12
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Energi” för höghastighetståg
(Upphäver JvSFS 2006:3)
TSD Energi_högh

JvSFS 2008:11
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om ändring i Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2006:9) om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” för konventionella tåg
TSD:n (konsoliderad version):
TSD Trafkstyrning och signalering_konv

JvSFS 2008:10
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” för höghastighetståg
(Upphäver JvSFS 2006:4)
TSD:n (konsoliderad version):
TSD Trafikstyrning och signalering_högh

JvSFS 2008:9
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om trafiksäkerhetsinstruktion för tunnelbana och spårväg
(Samtidigt som denna författning träder i kraft upphör BV-FS 1995:3 att gälla enligt särskilt beslut.)

JvSFS 2008:8
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik och arbeten på spår
(Samtidigt som denna författning träder i kraft upphör BV-FS 1995:3 att gälla enligt särskilt beslut.)

JvSFS 2008:7 
Järnvägstyrelsens trafikföreskrifter (JTF). Föreskrifterna har ändrats. Ta del av alla ändringsföreskrifterna.

Till föreskrifterna finns ett antal bilagor: länk till JTF-bilagor

Mer information om JTF, bland annat om rättelser och ändringar samt var man kan beställa bilagorna i tryckt format: länk till information om JTF.

JvSFS 2008:6
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Rullande materiel” för höghastighetståg
(Upphäver JvSFS 2006:5)
TSD Rullande materiel_höghastighet
rättelse 

JvSFS 2008:5
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet vad gäller tillgänglighet för funktionshindrade
TSD tillgänglighet för funktionshindrade

JvSFS 2008:4    Föreskriften har ersatts av TSFS 2011:107
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet vad gäller säkerhet i järnvägstunnlar
TSD säkerhet i järnvägstunnlar

JvSFS 2008:3
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för drifts-kompatibilitet för delsystemet ”Infrastruktur” för höghastighetståg
(Upphäver JvSFS 2006:2)
TSD Infrastruktur_högh

JvSFS 2008:2 - Föreskriften har ersatts av TSFS 2011:87
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg
(I samband med att denna författning börjar gälla upphör BV-FS 1997:3 att gälla enligt särskilt beslut.)

JvSFS 2008:1 - Föreskriften har ersatts av TSFS 2011:86
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg 
(I samband med att denna författning börjar gälla upphör BV-FS 1997:3 att gälla enligt särskilt beslut.)

JvSFS 2007:7 - Föreskriften ersätts av TSFS 2014:47 Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon från och med 1 augusti 2014.

JvSFS 2007:6
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om ansökan om tillstånd för tunnelbana och spårväg

JvSFS 2007:5 - Föreskriften har ersatts av TSFS 2013:44
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om internkontroll för tunnelbana och spårväg

JvSFS 2007:4 - Föreskriften har ersatts av TSFS 2013:44
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om säkerhetsordning för tunnelbana och spårväg

JvSFS 2007:3
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet

JvSFS 2007:2 - Föreskriften har ersatts av TSFS 2013:43
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare

JvSFS 2007:1
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för järnvägsföretag

JvSFS 2006:10
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet "Rullande materiel" för konventionella tåg vad gäller godsvagnar. Upphävd genom TSFS 2010:167 och upphör att gälla 2010-12-01)
TSD Godsvagnar

JvSFS 2006:9
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet "Trafikstyrning och signalering" för konventionella tåg 
TSD Trafikstyrning och signalering_konv
(nyare version finns i anslutning till JvSFS 2008:11)

JvSFS 2006:8
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet "Rullande materiel" för konventionella tåg vad gäller buller
TSD Buller

JvSFS 2006:7
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet "Drift" för höghastighetståg
TSD Drift_högh

JvSFS 2006:6
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet "Underhåll" för höghastighetståg
TSD Underhåll

JvSFS 2006:5
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet "Rullande materiel" för höghastighetståg 
(Upphävd genom JvSFS 2008:6 och upphör att gälla 2008-09-01. Den fortsätter dock att gälla för vissa projekt. Se övergångsbestämmelserna till JvSFS 2008:6.)
TSD Rullande materiel_högh
(nyare version finns i anslutning till JvSFS 2008:6)

JvSFS 2006:4
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet "Trafikstyrning och signalering" för höghastighetståg
(Upphävd genom JvSFS 2008:10 och upphör att gälla 2008-09-01. Den fortsätter dock att gälla för vissa projekt. Se övergångsbestämmelserna till JvSFS 2008:10.)
TSD Trafikstyrning och signalering_högh
(nyare version finns i anslutning till JvSFS 2008:10)

JvSFS 2006:3
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet "Energiförsörjning" för höghastighetståg
(Upphävd genom JvSFS 2008:12 och upphör att gälla 2008-10-01. Den fortsätter dock att gälla för vissa projekt. Se övergångsbestämmelserna till JvSFS 2008:12)
TSD Energi_högh
(nyare version finns i anslutning till JvSFS 2008:12)

JvSFS 2006:2
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet "Infrastruktur" för höghastighetståg
(Upphävd genom JvSFS 2008:3 och upphör att gälla 2008-07-01. Den fortsätter dock att gälla för vissa projekt. Se övergångsbestämmelserna till JvSFS 2008:3.)
TSD Infrastruktur_högh
(nyare version finns i anslutning till JvSFS 2008:3)

JvSFS 2006:1
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om godkännande av delsystem inom järnväg m.m. (Upphävd genom TSFS 2010:115 och 2010:116 och upphör att gälla 2010-08-01)

JvSFS 2005:4 Föreskriften har ersatts av TSFS 2012:36
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om redovisning av järnvägsverksamhet

JvSFS 2005:3 Föreskriften har ersatts av TSFS 2012:36
Järnvägsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av 4 kap. 1 § i järnvägslagen (2004:519)

JvSFS 2005:2
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om spåranläggningar som inte är järnvägsinfrastruktur

JvSFS 2005:1
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tillträde till järnvägsinfrastruktur

Föreskrifter som utfärdats av Järnvägsstyrelsen och publicerats i Banverkets författningssamling (BV-FS)

BV-FS 2008:1
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om upphävande av Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1997:3) om rapportering av olyckor och tillbud.

BV-FS 2007:1
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Järnvägsinspektionen; (BV-FS 1996:1) om internkontroll genom säkerhetsstyrning, (BV-FS 1996:2) om ansökan om tillstånd att driva spåranläggning, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet och (BV-FS 2000:2) om säkerhetsordning.

BV-FS 2006:1
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Järnvägsinspektionen; (BV-FS 2002:2) om godkännande av fordon samt (BV-FS 2002:3) om järnvägssystem för höghastighetståg.

BV-FS 2005:2
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om upphävande av Tågtrafikledningens föreskrifter (BV-FS 2001:1) och allmänna råd om ansökan om tilldelning av tågläge.

BV-FS 2005:1
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om upphävande av Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1997:1) om godkännande av spåranläggning.

Föreskrifter utfärdade av Järnvägsinspektionen

BV-FS 2002:1
Föreskrifter om ändring i Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:3) om utbildning för personal med arbetsuppgifter för trafiksäkerheten.

BV-FS 2000:4
Järnvägsinspektionens föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten

BV-FS 2000:3
Järnvägsinspektionens föreskrifter om utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten

BV-FS 2000:2
Järnvägsinspektionens föreskrifter om säkerhetsordning
(Upphör att gälla 2007-09-05 enligt särskilt beslut. Den fortsätter dock att gälla för vissa tillståndshavare. Se övergångsbestämmelserna till BV-FS 2007:1 på denna sida.)

BV-FS 2000:1 Föreskriften har ersatts genom TSFS 2012:33
Järnvägsinspektionens föreskrifter om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

BV-FS 1997:4
Föreskrifter om ändring i järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1995:4)
om namn på trafikplats för järnväg

BV-FS 1997:3
Järnvägsinspektionens föreskrifter om rapportering av olyckor och tillbud
(Upphör att gälla 2008-07-01 enligt särskilt beslut. Se BV-FS 2008:1 på denna sida.)

BV-FS 1997:2 har upphävts, se TSFS 2013:45
Järnvägsinspektionens föreskrifter om besiktning och underhåll av spåranläggning

BV-FS 1996:1 har upphävts och ersatts av :

För järnvägsföretag gäller JvSFS 2007:1  om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för järnvägsföretag.

För infrastrukturförvaltare gäller JvSFS 2007:2 om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare”

För tunnelbana och spårväg gäller JvSFS 2007:5 om internkontroll för tunnelbana och spårväg”

BV-FS 1995:3
Järnvägsinspektionens föreskrifter om trafiksäkerhetsinstruktion för järnväg
(Upphör att gälla 2009-05-31 enligt särskilt beslut. Se JvSFS 2008:8 på denna sida.)

BV-FS 1995:3
Järnvägsinspektionens föreskrifter om trafiksäkerhetsinstruktion för spårväg
(Upphör att gälla 2009-05-31 enligt särskilt beslut. Se JvSFS 2008:8 på denna sida.)