Sök publikationer

Sökresultat:

Träff 141-150 av 213


Sortera träffar efter: Relevans · Datum
 1. Webbsidor 14.29 Kemiska arbetsmiljörisker, hygieniska gränsvärden och (Webbsidor, 68 kB)

  14.29 Kemiska arbetsmiljörisker Version 2012-11-08 Kontrollera förekomst ombord av kemikalier/kemiska produkter och hur dessa ... lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor samt i Sprängämnesinspektionens författningssamling. Radioaktivitet ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 2. Webbsidor 14.28 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (Webbsidor, 10 kB)

  Version 2010-09-16 Kontrollera att ett system för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) finns samt att riskbedömning, sammanställning av skador och tillbud, handlingsplaner och instruktioner är skriftligen dokumenterade. - ALLMÄN INFORMATION Med ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 3. Webbsidor 14.27 Ventilation av miljöfarliga arbetsplatser (Webbsidor, 11 kB)

  Version 2012-11-08 Kontrollera att egenkontroll och underhåll ... som avger stark värme eller matos, · Större diskmaskins utmatningsöppning, · Fast svetsarbetsplats, · Plats för rengöring av brännoljefilter, · Plats för rengöring av maskindetaljer, ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 4. Webbsidor 14.21 Förbindelsevägar horisontellt (Webbsidor, 11 kB)

  Version 2010-09-01 Kontrollera den fria höjden/bredden ... tillämpats tillsammans med angivna regelhänvisningar i övergångsbestämmelser i 1974:A9, sid 2. Med ovan angivna undantag för retroaktiva krav tillämpas "Farfarsklausulen" och befintliga ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 5. Webbsidor 14.16 Asbest (Webbsidor, 14 kB)

  Version 2010-11-30 Kontrollera ... STYRDATA Alla svenska fartyg. INTERVALL FÖR KONTROLL Varje besiktningstillfälle (FC, PC, HSC). HUR KONTROLLERA Är fartyget byggt till svensk flagg efter 4 mars 1988 kan det förutsättas att ingen asbest har installerats. ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 6. Webbsidor 14.12 Portar, Ramper, Hängdäck (Webbsidor, 12 kB)

  Version 2012-11-08 Kontrollera manöverplats med ... Arbetsmiljölagen 1977:1160 2 kap 3-5§§ AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2006:6 Lyftanordningar TSFS 2009:119, 2 kap 35-37 om arbetsmiljö på fartyg STYRDATA Alla fartyg med portar, ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 7. Webbsidor 14.17 Skyddskommitté (Webbsidor, 9 kB)

  Version 2010-09-02 Kontrollera att skyddsronder ... 2003:364 kap 4, 10-17 §§ Arbetsmiljölagen 1977:1160. kap. 6, 8, 9, §§ Fartygssäkerhetsförordningen SFS 2003:438 Kap. 5. Arbetsmiljöförordningen 1977:1166, TSFS 2009:119 om arbetsmiljö ombord ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 8. Webbsidor 14.09 Handikappanpassning (Webbsidor, 12 kB)

  Version 2010-10-24 Kontrollera arrangemang och installerad ... lagen och förordningen gäller kollektivtrafik. Såsom föreskriften från 1992 är skriven gäller den för dessa fartyg endast under förutsättning att passagerarna debiteras en avgift. ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 9. Webbsidor 14.08 Skydd vid maskiner (Webbsidor, 15 kB)

  Version 2014-03-14 C ... Arbetsmiljölagen vara, av tillverkaren, utrustade med skydd för att förhindra ohälsa och olycksfall. Detta gäller för alla fartyg. Skyddsanordningar ska finnas på alla maskiner med roterande axlar, remskivor etc. Maskiner ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 10. Webbsidor 14.02 Trappor, lejdare och förbindelsevägar vertikalt. (Webbsidor, 18 kB)

  Version 2010-02-19 Kontrollera utformning och kondition på förbindelsvägar ... Kap. 3, Fartygssäkerhetslagen 2003:364, 1970:A16, § 26 TSFS 2009:97 SJÖFS 2005:25, 4-9 kap. Vertikala förbindelseleder, stegar, fallskydd och ledstänger. TSFS 2009:119, ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
Hela webbplatsen
Ändrat:
När som helst 749 träffar
Igår 8 träffar
Senaste veckan 10 träffar
Senaste månaden 12 träffar
Senaste året 213 träffar
Kategori:
Hela webbplatsen 2198 träffar
Övriga 213 träffar
Järnväg 63 träffar
Sjöfart 111 träffar
Luftfart 90 träffar
Väg 140 träffar
Publikationer 1 träffar
Luftfart:
Flygoperativt (OPS) 1 träffar
Väg:
STRADA polis 1 träffar
Publikationer:
Väg 1 träffar
Sjöfart:
Fritidsbåtsliv 2 träffar
Sjötrafik 1 träffar
Fartygsregistret 1 träffar
Skriv ut