Sök publikationer

Sökresultat:

Träff 141-150 av 213


Sortera träffar efter: Relevans · Datum
 1. Webbsidor 14.16 Asbest (Webbsidor, 14 kB)

  Version 2010-11-30 Kontrollera ... STYRDATA Alla svenska fartyg. INTERVALL FÖR KONTROLL Varje besiktningstillfälle (FC, PC, HSC). HUR KONTROLLERA Är fartyget byggt till svensk flagg efter 4 mars 1988 kan det förutsättas att ingen asbest har installerats. ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 2. Webbsidor 14.12 Portar, Ramper, Hängdäck (Webbsidor, 12 kB)

  Version 2012-11-08 Kontrollera manöverplats med ... Arbetsmiljölagen 1977:1160 2 kap 3-5§§ AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2006:6 Lyftanordningar TSFS 2009:119, 2 kap 35-37 om arbetsmiljö på fartyg STYRDATA Alla fartyg med portar, ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 3. Webbsidor 14.17 Skyddskommitté (Webbsidor, 9 kB)

  Version 2010-09-02 Kontrollera att skyddsronder ... 2003:364 kap 4, 10-17 §§ Arbetsmiljölagen 1977:1160. kap. 6, 8, 9, §§ Fartygssäkerhetsförordningen SFS 2003:438 Kap. 5. Arbetsmiljöförordningen 1977:1166, TSFS 2009:119 om arbetsmiljö ombord ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 4. Webbsidor 14.09 Handikappanpassning (Webbsidor, 12 kB)

  Version 2010-10-24 Kontrollera arrangemang och installerad ... lagen och förordningen gäller kollektivtrafik. Såsom föreskriften från 1992 är skriven gäller den för dessa fartyg endast under förutsättning att passagerarna debiteras en avgift. ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 5. Webbsidor 14.08 Skydd vid maskiner (Webbsidor, 15 kB)

  Version 2014-03-14 C ... Arbetsmiljölagen vara, av tillverkaren, utrustade med skydd för att förhindra ohälsa och olycksfall. Detta gäller för alla fartyg. Skyddsanordningar ska finnas på alla maskiner med roterande axlar, remskivor etc. Maskiner ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 6. Webbsidor 14.02 Trappor, lejdare och förbindelsevägar vertikalt. (Webbsidor, 18 kB)

  Version 2010-02-19 Kontrollera utformning och kondition på förbindelsvägar ... Kap. 3, Fartygssäkerhetslagen 2003:364, 1970:A16, § 26 TSFS 2009:97 SJÖFS 2005:25, 4-9 kap. Vertikala förbindelseleder, stegar, fallskydd och ledstänger. TSFS 2009:119, ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 7. Webbsidor 14.01 Räcken, brädgångar, ledstänger (Webbsidor, 20 kB)

  Version 2010-11-30 Kontrollera att räcken, brädgångar, ledstänger ... TSFS 2009:97 TSFS 2009:98 SJÖFS 2005:25 kap 1, 5, 6, 11, 18 SjöV Meddelanden 1974:A9 - Regel 5, 6, 10 SJÖFS 1999:27 - Kap. VI Regel 3 ILLC, Reg. 25 NBSY SjöV. Meddelanden 1970:A13 ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 8. Webbsidor 14.03 Fallskydd (Webbsidor, 9 kB)

  Version 2010-02-25 C Kontrollera ... Kap 2 och 3 TSFS 2009:119 kap 2 § 53 SJÖFS 2005:25 6, 8, 11 och 14 kap Sjöfartsverkets meddelanden 1974:A9 Reg. 6.13, 11.1.9 AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall AFS 2001:3 om Personlig skyddsutrustning STYRDATA ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 9. Webbsidor 14.04 Skyddsmärkning, skyltning (Webbsidor, 12 kB)

  Version 2014-03-14 Kontrollera att erforderlig märkning ... kap.4 AFS 2008:13 Skyltar och signaler AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker § 40 STYRDATA Alla fartyg utom fiskefartyg byggda efter den 23 november 1995 med fribordslängd

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
 10. Webbsidor 19.11 Vilotidslagen (Webbsidor, 7 kB)

  Version 2013-12-01 Kontrollera att den enskilde sjömannens arbetstid inte överstiger den tillåtna tiden enligt vilotidslagen och att den överensstämmer med anslagen arbetsordning. ALLMÄN INFORMATION Lagen gäller samtliga sjömän på svenska fartyg ...

  2014-09-05

  · Kategori: Övriga
Hela webbplatsen
Ändrat:
När som helst 751 träffar
Igår 8 träffar
Senaste veckan 10 träffar
Senaste månaden 15 träffar
Senaste året 213 träffar
Kategori:
Hela webbplatsen 2193 träffar
Övriga 213 träffar
Järnväg 65 träffar
Sjöfart 131 träffar
Luftfart 89 träffar
Väg 131 träffar
Publikationer 2 träffar
Luftfart:
Flygoperativt (OPS) 2 träffar
Flygplatser (AGA) 1 träffar
Väg:
STRADA polis 1 träffar
Publikationer:
Väg 2 träffar
Sjöfart:
Fritidsbåtsliv 2 träffar
Sjötrafik 1 träffar
Miljöskydd 1 träffar
Fartygsregistret 1 träffar
Skriv ut