Handbok JTF, 6 Fara och olycka

Artikelnummer: PJ09009
Utgivare: Transportstyrelsen
Utgivningsdatum: 2010-01-01
Mediatyp: Publikation
Format: PDF
Språk: Svenska

Denna handbok innehåller bestämmelser om hur den som upptäcker en fara eller en olycka ska agera. Den innehåller även bestämmelser om hur föraren och tågklareraren ska agera vid en evakuering. I infrastrukturförvaltarens och järnvägsföretagens säkerhetsbestämmelser kan det finnas kompletterande regler för att hantera fara, olycka och evakuering.

Handbok JTF, 6 Fara och olycka
Skriv ut