Handbok JTF, 4 Dialog och ordergivning

Artikelnummer: PJ09007
Utgivare: Transportstyrelsen
Utgivningsdatum: 2013-06-26
Mediatyp: Publikation
Format: PDF
Språk: Svenska

Denna handbok innehåller bestämmelser om hur tågklarerare och personer som ansvarar för trafikverksamheter ska utväxla säkerhetsmeddelanden. Dessa bestämmelser ska styra kommunikationen och minimera risken för missförstånd. Bestämmelserna ska också tillämpas för samtal mellan en huvudtillsyningsman och en tillsyningsman inom ett D-skydd.

Ändringsblad Handbok JTF, 4 Dialog och ordergivning

Handbok JTF, 4 Dialog och ordergivning
Skriv ut