Handbok JTF, 4 Dialog och ordergivning

Denna handbok innehåller bestämmelser om hur tågklarerare och personer som ansvarar för trafikverksamheter ska utväxla säkerhetsmeddelanden. Dessa bestämmelser ska styra kommunikationen och minimera risken för missförstånd. Bestämmelserna ska också tillämpas för samtal mellan en huvudtillsyningsman och en tillsyningsman inom ett D-skydd.

Ändringsblad Handbok JTF, 4 Dialog och ordergivning

Artikelnummer PJ09007. Utgiven av Transportstyrelsen 2013-06-26.

Pris: 40 kr
Till toppen