Handbok JTF, 19 Trafikledning obevakade vänddriftplatser

I system M får en tågfärd avslutas och nästa tågfärd påbörjas på en obevakad driftplats genom att tågsättet vänder tillbaka på driftplatsen, som då kallas obevakad vänddriftplats. Reglerna i denna handbok behandlar hur tågklarerarna ska göra tåganmälan och i övrigt leda och övervaka sådana tågfärder. Reglerna i denna handbok kompletterar kapitlen Tåganmälan, Avspärrning och Bevakning av driftplatser i bilaga 17 Trafikledning.

Till denna handbok gjordes aldrig några ändringsblad den 12 december 2010.

Artikelnummer PJ09025. Utgiven av Transportstyrelsen 2010-01-01.

Pris: 40 kr
Till toppen