Handbok JTF, 18 Trafikledning enkla signalställverk

Artikelnummer: PJ09024
Utgivare: Transportstyrelsen
Utgivningsdatum: 2010-04-01
Mediatyp: Publikation
Språk: Svenska

Denna handbok anger hur tågklareraren på ett säkert sätt ska utföra kontroller och åtgärder på driftplatser med enkla signalställverk. Reglerna kompletterar reglerna i bilaga 17 Trafikledning, som utgår från att driftplatser har fullständiga signalställverk.

Handbok JTF, 18 Trafikledning enkla signalställverk
Skriv ut