Handbok JTF, 18 Trafikledning enkla signalställverk

Denna handbok anger hur tågklareraren på ett säkert sätt ska utföra kontroller och åtgärder på driftplatser med enkla signalställverk. Reglerna kompletterar reglerna i bilaga 17 Trafikledning, som utgår från att driftplatser har fullständiga signalställverk.

Artikelnummer PJ09024. Utgiven av Transportstyrelsen 2010-04-01.

Pris: 40 kr
Till toppen