Handbok JTF, 17 Trafikledning

Den här handboken innehåller regler för tågledare och tågklarerare. Reglerna anger hur och under vilka villkor olika åtgärder som beskrivs i bilagorna för färder och skydd ska utföras. Handboken innehåller regler för trafikeringssystemen H, M och S. Regler som är gemensamma för systemen kommer normalt först och regler för system H kommer normalt före reglerna för system M och S.

 

Artikelnummer PJ09023. Utgiven av Transportstyrelsen 2010-01-01.

Pris: 40 kr
Till toppen