Handbok JTF, 17 Trafikledning

Artikelnummer: PJ09023
Utgivare: Transportstyrelsen
Utgivningsdatum: 2010-01-01
Mediatyp: Publikation
Språk: Svenska

Den här handboken innehåller regler för tågledare och tågklarerare. Reglerna anger hur och under vilka villkor olika åtgärder som beskrivs i bilagorna för färder och skydd ska utföras. Handboken innehåller regler för trafikeringssystemen H, M och S. Regler som är gemensamma för systemen kommer normalt först och regler för system H kommer normalt före reglerna för system M och S.

 

Handbok JTF, 17 Trafikledning
Skriv ut