Handbok JTF, 13 L-skydd

Artikelnummer: PJ09019
Utgivare: Transportstyrelsen
Utgivningsdatum: 2010-01-01
Mediatyp: Publikation
Format: PDF
Språk: Svenska

L-skydd innebär att ett område på en bevakningssträcka upplåts för ett arbete med lätta arbetsredskap som den medföljande personalen snabbt kan lyfta eller välta ur spårområdet. Inga tågfärder får ske över arbetsplatsen. Spärrfärder får förekomma efter samråd.

Handbok JTF, 13 L-skydd
Skriv ut