Krav på vinterdäck på tunga fordon – förslag från Trafikverket och Transportstyrelsen

2011-05-02

För att minska olyckor och trafikstörningar där tunga fordon är inblandade föreslår Trafikverket och Transportstyrelsen att det införs krav på vinterdäck för tunga fordon. Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 december 2011.

Under vintertid har en betydande andel tunga fordon varit inblandade i olyckor och störningar i vägtrafiken ofta med långvariga och komplicerade bärgningar. Trafikverket och Transportstyrelsen har identifierat och agerat inom flera områden för att förbättra denna situation.

Nu föreslår de båda myndigheterna att det införs ett krav på vinterdäck på tunga fordon. Närmare bestämt är förslaget att tunga fordon (tung lastbil, tung buss och personbil klass II som väger mer än 3,5 ton) ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxel.

Detta krav går i linje med Tysklands nyligen införda krav på användning av vinterdäck på tunga fordons drivaxel under vintervägsförhållanden. Även Norge har liknande krav.

– Det finns många orsaker till att tunga fordon är inblandade i olyckor och störningar i trafiken. Det kan vara faktorer som hög hastighet, olämplig lastning, bristfälligt vinterunderhåll och dåliga däck. Att införa ett vinterdäckskrav är ett viktigt steg mot att öka trafiksäkerheten på tunga fordon, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.

– Vårt gemensamma förslag med vinterdäck för tunga fordon är ett naturligt led i att öka framkomligheten i transportsystemet. De senaste vintrarna har den tunga trafiken varit inblandade i många olyckor eller stopp som inneburit omfattande störningar i trafiken , säger Gunnar Malm, generaldirektör på Trafikverket.

Den negativa konsekvensen detta innebär är ett visst buller. År 2012 kommer dock nya gränsvärden på däck att träda i kraft vilket kommer att minska bullret.

Enligt en undersökning som Däckbranschens informationsråd gjort tillsammans med Polisen under mars månad 2011, har redan 80 procent av de svenska fordonen däck med mönster motsvarande vinterdäck. Motsvarande siffra för utländska fordon är 57 procent.

Läs mer om förslaget

Framställan

Missiv

Konsekvensutredning

För mer information, kontakta:
Henrik Olars, pressansvarig väg och järnväg, Transportstyrelsen, 0243-783 23, 070-601 60 65
Thomas Andersson, pressekreterare, 0243-751 38
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Till toppen