Tylösandsseminariet den 12-13 september 2017

Tylösandsseminariet erbjuder en attraktiv mötesplats för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och dialog för alla inom trafiksäkerhetsområdet. Konferensen är ett nav som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet genom att välkomna och samla alla aktörer, både företag, myndigheter och frivilligorganisationer.

Du hittar mer information och kan anmäla dig till seminariet på MHF's webbplats.

Tylösandsseminariet arrangeras av MHF i samverkan med Bil Sweden, Folksam, MA - Rusfri trafikk og livsstil, MHF-Ungdom, Polismyndigheten, Statens Vegvesen (NO), STR Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket och Transportstyrelsen.