Evenemang

Här kan du se kommande evenemang, mässor, konferenser och seminarier där Transportstyrelsen är en av aktörerna.

Kommande evenemang

Tylösandsseminariet den 12-13 september 2017

Tylösandsseminariet erbjuder en attraktiv mötesplats för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och dialog för alla inom trafiksäkerhetsområdet. Konferensen är ett nav som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet genom att välkomna och samla alla aktörer, både företag, myndigheter och frivilligorganisationer.

TAP/TAF-dagen 21 september 2017

TSD TAF och TSD TAP är två EU-förordningar kräver att vi anpassar vår gemensamma kommunikation om resor och transporter framöver. Förändringarna påverkar alla som bedriver trafik på järnvägen likaväl som infrastrukturförvaltare. Vad innebär förordningarna och vad kräver de av oss?

TAP/TAF-dagen ger en bred introduktion till förordningarna samt några exempel på hur olika organisationer tar sig an uppgiften.

Järnvägens säkerhetskonferens den 14 november

Den 14 november 2017 arrangerar Transportstyrelsen Järnvägens säkerhetskonferens i Örebro. Det är första gången konferensen hålls i Transportstyrelsens regi, och årets tema är säkerhetskultur.