Evenemang

Här kan du se kommande evenemang, mässor, konferenser och seminarier där Transportstyrelsen är en av aktörerna.

Kommande evenemang

Tylösandsseminariet den 12-13 september 2017

Tylösandsseminariet erbjuder en attraktiv mötesplats för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och dialog för alla inom trafiksäkerhetsområdet. Konferensen är ett nav som vidareutvecklar och formar svensk trafiksäkerhet genom att välkomna och samla alla aktörer, både företag, myndigheter och frivilligorganisationer.

Järnvägens säkerhetskonferens den 14 november

Den 14 november 2017 arrangerar Transportstyrelsen Järnvägens säkerhetskonferens i Örebro. Det är första gången konferensen hålls i Transportstyrelsens regi, och årets tema är säkerhetskultur.