Avgifter luftfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart.

 

Vi har tekniska problem med faktureringen inom luftfart

Transportstyrelsen har tekniska problem med faktureringen inom luftfarten. Det gör att vi endast har kunnat fakturera våra tillståndshavare vid ett fåtal tillfällen den senaste månaden.

Orsaken till problemen är identifierade, men eftersom det krävs relativt omfattande arbetsinsatser för att åtgärda dem, har vi beslutat att skjuta fram faktureringen av tillståndsärenden och eventuella kvarstående årsavgifter tills vi har en fungerande lösning i drift. Det innebär till exempel att du som sökt och fått ett tillstånd kommer att få fakturan först efter sommaren.

Vi kommer under sommaren att fokusera våra insatser på att upprätthålla den löpande faktureringen av GAS-avgiften (gemensamma avgiftssystemet för säkerhetskontroll av passagerare och bagage) och myndighetsavgiften.

Har du frågor med anledning av ovanstående så kontakta oss på luftfartsavgifter@transportstyrelsen.se

Mest besökta avgifterna

Nya avgifter från den 1 januari 2017

Årets avgiftsbeslut inom luftfartsområdet innebär både mindre justeringar av avgiftsstrukturen, samt höjning och sänkning av ett antal avgifter. Totalt sett ökar avgiftsuttaget på luftfartsområdet. Vi har beslutat bland annat:

  • Höjning av den årliga avgiften för luftfartygsregistret (från 400 kronor till 500 kronor).
  • Höjning av avgifterna för import av luftfartyg för segelflyg, ballong och luftfartyg upp till 2,73 ton (från 3 300 kronor till 4 400 kronor).
  • Höjning, på omkring 10 procent, av avgifterna för tillstånd för certifierad underhållspersonal samt ballong- och fallskärmstekniker.
  • Sänkning, på 5–7 procent, av årsavgifter för flygoperativa tillstånd för kommersiella flygtransporter med endast flygplan (AOC).
  • Sänkning av årsavgiften för tillsyn över tillstånd av flygoperatörer inom luftfartsskydd, med 7 eller fler luftfartyg (från 118 500 kronor till 95 000 kronor).

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter.

Relaterad information

Kontakta oss om avgifter

Om du har frågor om avgifter eller vill komma i kontakt med oss i ett ärende om avgifter, ska du i huvudsak använda följande mejladress: luftfartsavgifter@transportstyrelsen.se.

Men...

Har du frågor om GAS- eller myndighetsavgiften använder du istället den här adressen: Customer@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om certifikatsavgifter inom luftfarten använder du den här adressen: luft.certifikat@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om teoriavgifter och kontrollantavgifter inom luftfarten använder du flygutbildning@transportstyrelsen.se.