Avgifter järnväg

Här kan du läsa mer om avgifter inom järnväg.

Mest besökta avgifterna

Nya avgifter från den 1 januari 2017

På järnvägsområdet har vi höjt flera avgifter för att nå full kostnadstäckning. Vi har dessutom justerat avgiftsstrukturen. Från den 1 januari gäller bland annat:

  • Höjningar, på omkring 30 procent, av ett antal tillsynsavgifter för järnvägsföretag.
  • Höjda avgifter för tillsyn av utbildningsanordnare och examinatorer (från 20 100 kronor till 40 000 kronor).
  • Höjd timtaxa för godkännande av fordon, delsystem och spåranläggningar (från 1 400 kronor per timme till 1 600 kronor per timme).
  • Höjning av registerhållningsavgiften för järnvägsfordon (från 155 kronor per fordon till 300 kronor per fordon).
  • Höjning av registerhållningsavgiften för lokförarbevis (från 300 kronor till 500 kronor).

Transportstyrelsen har dessutom beslutat att en förändring av avgiftsmodellen för säkerhetstillsyn av järnvägsföretag ska ske. Den nya avgiftsmodellen bygger på att kategorisera järnvägsföretagen utifrån antalet anställda som arbetar inom järnvägssektorn eller är inbegripna i järnvägstrafik och tillhörande verksamhet, inklusive entreprenörer.

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter.