Transportstyrelsen i Almedalen

2017-06-28

Bild från Almedalsveckan i Visby
Foto: Region Gotland

Transportstyrelsen kommer att delta i flera olika seminarier hos andra aktörer under Almedalsveckan i Visby. Här kan du läsa om vilka seminarier det gäller och vilka som ska vara med.

Under årets Almedalsvecka deltar flera olika representanter från oss vid flera olika seminarier. Almedalsveckan pågår i Visby mellan 2-9 juli.

Självkörande fordon – hänger samhället med?

Tid och plats: 3 juli klockan 13:00 – 13:45, Campus Gotland, Sal B25, en trappa upp.

Seminariet arrangeras av Bil Sweden och Motorbranschens riksförbund och handlar om hur lagstiftning och infrastruktur ska hinna med och anpassas till den snabba utvecklingen som sker runt självkörande fordon. Transportstyrelsen representeras av Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam som också är regeringens utsedde utredare för frågan om självkörande fordon. Vid seminariet deltar också representanter från bland annat Trafikverket och Scania.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Nollvisionen, regelverket, miljön och export på sjö

Tid och plats: 3 juli klockan 14:30 – 15:00, Hamngatan 1, trädgården

Frågestund/utfrågning av Anna Petersson, ledningsstrateg på Transportstyrelsen och ordförande i HELCOM Maritime (internationell samarbetsorganisation för Östersjöfrågor). Ämnen för frågestunden är nytt och kommande regelverk för mer grön transport på sjö samt hur man gör för att enas på svensk, lokal, regional och global nivå.

Läs mer om frågestunden/utfrågningen på Almedalsveckans webbplats

Vad kan självkörande fordon tillföra kollektivtrafiken. Vad innebär det för resenärerna och staden?

Tid och plats: 3 juli klockan 15:00 – 16:00, Donnerska huset, Donners plats 1.

Seminariet arrangeras av Keolis Sverige och handlar om självkörande fordon och därmed nya möjligheter att utveckla kollektivtrafiken. Men vad kommer det innebära för resenärerna och utvecklingen av våra städer? Transportstyrelsen representeras av Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam som också är regeringens utsedde utredare för frågan om självkörande fordon. Vid seminariet deltar också representanter från bland annat Västtrafik och Keolis.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Drönare – en integrerad del i framtidens stadsmiljö?

Tid och plats: 4 juli klockan 09:00 – 09:50, Strandvägen 4, East Sweden Arena

Seminariet arrangeras av Aerospace Almedalen och handlar om hur drönare bidrar till en utveckling av stadsmiljön och hur framtiden kommer att se ut i form av möjligheter, begränsningar och utmaningar. Transportstyrelsen internationella samordnare Magnus Molitor deltar tillsammans med representanter från bland annat LFV och Spotscale.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Varför ska vi satsa på självkörande bilar?

Tid och plats: 4 juli klockan 12:30 – 13:30, Donnersgatan 6, Volkswagen Group Sveriges tält.

Seminariet arrangeras av Volkswagen Group Sverige och handlar om den snabba utvecklingen kring självkörande fordon. Varför bör vi uppmuntra detta och vilka fördelar finns för miljö och trafiksäkerhet? Transportstyrelsen representeras av Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam som också är regeringens utsedde utredare för frågan om självkörande fordon. Vid seminariet deltar också representanter från bland annat SOS Alarm, Scania och Volkswagen.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Self-Driving Vehicles – Society Changes and So Does Private Transportation

Tid och plats: 4 juli 14:00 – 15:00, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 Erlanderska rummet.

A panel discussion on how private transportation develops as society changes. At the center of this discussion is autonomous automotiv issuses and the legislative and regulatory hurdles which prevent it from becoming reality. Transportstyrelsen is represented by General Director Jonas Bjelfvenstam.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Miljözon 3 innebär nollutsläpp från all trafik – men hur ska det gå till?

Tid och plats: 4 juli 15:30 – 16:15, Fartyget "Teaterskeppet", Teatersalongen

Förslaget om miljözoner skulle kunna innebära ett krav på nollutsläpp för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Men hur ska det gå till? Hör om utmaningar och möjligheter. Transportstyrelsen representeras av Kristofer Elo, utredare på Väg- och järnvägsavdelningen. Vid seminariet deltar också bland annat Daniel Helldén, trafikborgarråd Stockholms stad med flera.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Cirkulär ekonomi – hur får vi bort fulbilarna?

Tid och plats: 5 juli 14:00 – 14:45, Campus Gotland, Sal B25, en trappa upp.

Seminariet arrangeras av Bil Sweden och Motorbranschens riksförbund och handlar om att många bilar idag överges av sina ägare vilket medför stora kostnader för stat och kommun. Dessutom innebär dumpade bilar i skog och mark stora miljöfaror. Hur får man till ett system där alla parter tar sitt ansvar för att bilar hanteras rätt och demonteras på ett miljömässigt hållbart sätt? Kjell-Åke Sjödin, expert på fordonsregistreringsfrågor vid Transportstyrelsen, medverkar vid seminariet. Vid seminariet deltar också ledamöter från Riksdagens Trafikutskott och representanter från bilskrotningsbranschen.

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats

Till toppen