Ny e-tjänst gör det lättare att kontrollera trafiktillstånd

2014-05-08

Transportstyrelsen erbjuder nu en e-tjänst, som gör det lättare att beställa uppgifter som visar om ett företag har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg. I e-tjänsten "Kontrollera trafiktillstånd" anges företagets organisationsnummer och svar lämnas till den e-postadress som skickas med beställningen.

E-tjänsten "Kontrollera trafiktillstånd" gör det enklare att ta reda på om det företag som man tänkt anlita har tillstånd att bedriva yrkesmässig gods- eller busstrafik. Tjänsten tillhandahåller information som finns i det vägtrafikregister som Transportstyrelsen ansvarar för. Samma information får man om man ringer till Transportstyrelsens kundtjänst.

Möjligheten att beställa samma information som man får om man ringer vår kundtjänst gör det enklare att uppfylla det krav som finns i samband med att en transport beställs, det så kallade beställaransvaret.

I sökningen anges företagets organisationsnummer. Information om företaget har tillstånd hämtas från vägtrafikregistret (VTR) och skickas till den e-postadress som man anger. Om företaget har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik får man i mejlet besked om

  • vilka trafikslag tillståndet gäller (gods, buss, linje)
  • vem eller vilka som är trafikansvariga
  • hur många fordon som får användas
  • eventuella gemenskapstillstånd (rätt att utföra gods- eller persontransporter inom EES).

Sök företagets organisationsnummer på Bolagsverket.se eller kontakta Skatteverket.

Ingår i åtgärdspaket om ökad regelefterlevnad

E-tjänsten är ett resultat av de EU-rättsliga regler som finns för den yrkesmässiga trafiken. Där finns krav på att vissa uppgifter som finns i nationella register ska tillgängliggöras. E-tjänsten ingår dessutom i det åtgärdspaket som har tagits fram till följd av regeringsuppdraget om ökad regelefterlevnad inom yrkestrafiken.

Till toppen