Bättre tillgänglighet hos Transportstyrelsen

2012-06-29

Transportstyrelsen är en av få myndigheter som gjort en rejäl uppryckning när det gäller tillgänglighet. Det konstaterar myndigheten Handisam. Nu är det lättare för personer med funktionsnedsättningar att komma i kontakt med och få information av Transportstyrelsen.

Av max 13 poäng har Transportstyrelsen 10 i Handisams bedömning. Det är en förbättring med 4 poäng jämfört med förra året.

En del av förbättringarna kan kopplas till våra lokaler.

– Både i de fall vi skaffat nya lokaler och gjort om befintliga så har vi arbetat med tillgängligheten, både ur aspekten egen personal och de som besöker oss, säger Janna Elo som är personalchef på Transportstyrelsen i Borlänge.

Den andra faktorn som har betydelse för förbättringarna är vår kommunikation och information.

– Vi jobbar kontinuerligt med vår webbplats för att den ska vara så tillgänglig som möjligt, säger kommunikationsdirektör Marie Lindström. Om den är lätt att använda för den som har ett funktionshinder blir den samtidigt bättre även för alla andra.

Läs mer om Transportstyrelsens resultat på Handisams webbplats.

Till toppen