Effektivare tillsyn av yrkestrafiken

2012-06-26

Ökad trafiksäkerhet och sund konkurrens. Det ligger till grund för Rikspolisstyrelsens och Transportstyrelsens granskning av yrkestrafiken. Granskningen sker på uppdrag av regeringen.

Uppdraget innebär att Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen ska följa upp och analysera regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. I uppdraget ingår bland annat att genomföra en tillståndsmätning. Först ut var bussbranschen som kontrollerades i fem län under tre veckor i maj och juni.

– Det har gått väldigt bra. Vi har slumpvis valt ut och kontrollerat över 300 bussar. Utifrån kontrollerna får vi veta hur läget är på våra vägar och vilka åtgärder som måste vidtas, säger Anders Arvidsson, poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen.

Åkeri- och taxibranschen kontrolleras

Förutom bussbranschen ska Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen även kontrollera åkeri- och taxibranschen. Bland annat kontrolleras kör- och vilotider, tillstånd, cabotage och last.

– Målet är att det här ska leda till bättre regelefterlevnad som i sin tur leder till ökad trafiksäkerhet och sund konkurrens inom yrkestrafiken, säger Anders Arvidsson.

– Sådana här tillståndsmätningar är oerhört värdefulla för vårt och Rikspolisstyrelsens gemensamma arbete som i slutändan ska syfta till en förbättrad kontroll och tillsyn, säger Mats Willén, projektledare på Transportstyrelsen.

Myndigheterna ska även föreslå åtgärder för att underlätta och effektivisera kontrollen och tillsynen av yrkestrafiken på väg. Senast den 1 november ska en delrapport redovisas till regeringen. En fullständig rapport ska vara klar senast den 1 mars 2013.

Till toppen