Allt om körkort - på arabiska och persiska

2011-12-12

I foldern "Allt om körkort" finns all information som är viktig för den som ska ta körkort, vara handledare samt vilka olika krav det finns för de olika körkortsbehörigheterna. Foldern finns översatt till arabiska, persiska, spanska och engelska.

För de två språkgrupperna arabiska och persiska görs det nu extra informationsinsatser för att öka kännedomen om foldern. Information om foldern kommer att spridas i olika kanaler, bland annat via banners på hemsidor bland de två språkgrupperna. Dessutom kommer informationen att spridas till föreningar, riksförbund och andra företrädare för arabiska och persiska grupper i landet.

Allt om körkort på arabiska, persiska samt spanska hittar du här:
International/Other languages

Allt om körkort på engelska hittar du här:
International

Till toppen