Nyhetsarkiv

Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

186 nyheter

Norrmän och polacker – vanligaste besökarna i trängselskattesystemen

Under 2015 gjordes drygt 6 miljoner skattepliktiga passager av utländska fordon i trängselskattesystemen i Göteborg och Stockholm. I Göteborg domineras de utländska passagerna inte helt oväntat av norska fordon, medan polska fordon är vanligast i Stockholm.

Publicerades 2016-02-11

Nya krav för fritidsbåtar och vattenskotrar under 2016

 2016 börjar nya regler kring konstruktion, tillverkning och handel med fritidsbåtar och vattenskotrar att gälla i Sverige. En nyhet är att alla distributörer ska kontrollera att de produkter som omfattas är provade och uppfyller kraven.

Publicerades 2016-02-09

Transportbranschen står inför stora utmaningar

Även om ekonomin har återhämtat sig under de senaste åren fortsätter godstransporterna på väg och järnväg att minska och konkurrensen är hård. På persontransportsidan ökar utbudet snabbare än efterfrågan på resor. Det visar en rapport om transportmarknaderna från Transportstyrelsen.

Publicerades 2016-02-04

Osäkert om lastbilsförarna får yrkeskompetensbeviset i tid

Nya siffror från Transportstyrelsen visar att det är långt kvar innan alla berörda lastbilsförare har ett yrkeskompetensbevis. Från den 10 september 2016 krävs ett sådant bevis för att få köra godstransporter. Nu börjar det bli bråttom för den som inte har gått fortbildningen.

Publicerades 2016-01-27

Flygresandet ökade under fjärde kvartalet 2015

Under det fjärde kvartalet 2015 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 4,5 procent jämfört med samma period året innan. Totalt 8,3 miljoner passagerare flög från flygplatserna runt om i landet. Ökningen motsvarar i runda tal 350 000 fler passagerare.

Publicerades 2016-01-26

Till toppen