Nyhetsarkiv

127
94
97
265
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

494 nyheter

2016 års supermiljöbilspengar förbrukade

Antalet supermiljöbilar som registrerats i Sverige i år är nu tillräckligt stort för att vi bedömer att 2016 års anslag för att betala ut supermiljöbilspremier är förbrukat. Det betyder att det i nuläget inte finns några tilldelade pengar för att betala ut supermiljöbilspremier till bilar som registreras idag.

Publicerades 2016-10-26

Flygförbud över påvens besök

Transportstyrelsen har beslutat att införa flygförbud över Malmö-Lundområdet i samband med påve Franciskus besök 31 oktober – 1 november. Även drönare omfattas av förbudet. Beslutet är fattat efter ansökan från polisen.

Publicerades 2016-10-26

Transportstyrelsen har fattat beslut om nya avgifter

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nu har beslut fattats om nya nivåer från den 1 januari 2017. På järnvägsområdet har vi fortfarande ett underskott och höjer därför flera av avgifterna. För sjö- och luftfart genomförs både höjningar och sänkningar.

Publicerades 2016-10-20

Backaundantag från trängselskatt ska införas när regeringen bestämmer

Idag den 19 oktober 2016 tog Riksdagen beslut om att införa särskilda bestämmelser om ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas.

Publicerades 2016-10-19

Reglerna för beställaransvar kan användas mer än idag

Transportstyrelsen delrapporterar nu ett uppdrag om beställaransvar för yrkestrafik på väg till regeringen. Transportstyrelsen fortsätter att utreda hur en ändamålsenlig reglering skulle kunna se ut, men kan redan nu konstatera att de regler som redan finns kan användas på ett bättre sätt än idag.

Publicerades 2016-10-18

Till toppen