Nyhetsarkiv

Alla nyheter

Nyhet 1-6 av 626

En av förutsättningarna för att göra Sverige mer attraktivt som flaggstat är att förenkla processen för att flagga in ett fartyg på svenskt...

Den 22-25 januari 2015 finns Transportstyrelsen i montern "Vägen till körkort" på MC-mässan.15, som i år genomförs på Stockholmsmässan i...

Den 1 januari 2015 började nya regler i ett EU-direktiv att gälla som innebär att gränsen för den högsta tillåtna svavelhalten i...

Under 2014 fattade Transportstyrelsen beslut om 34 352 körkorts-återkallelser. Det är en minskning med 13 procent jämfört med föregående år,...

Under december 2014 omkom 30 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e januari...

På grund av ett fel i vägtrafikregistret har felaktiga avgifter tagits ut för registreringsbevis beställda mellan 1 och 7 januari. Omkring 3...

Skriv ut