Nyhetsarkiv

148
120
122
337
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
599 nyheter

Tydligare regler kring sanktionsavgifter vid cabotagetransporter

Transportstyrelsen har tagit fram en uppdaterad vägledning om sanktionsavgifter vid cabotagetransporter efter att förordningen om internationella vägtransporter ändrades i somras. Förändringen innebär att fler typer av godstransporter som utförs av utlandsetablerade transportföretag kan få betala en sanktionsavgift.

Publicerades 2017-09-18

Felaktigheter i Dagens Nyheters artikel

Dagens Nyheter publicerade under fredagen en artikel om att Transportstyrelsens tillförordnade it-direktör inte är säkerhetsprövad. Det finns uppgifter i artikeln som är felaktiga och andra som behöver förtydligas.

Publicerades 2017-09-15

34 personer omkom i augustitrafiken på väg

Under augusti 2017 omkom 34 personer och 170 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen fram till den 14 september 2017. Det är nio fler omkomna jämfört med augusti månad 2016.

Publicerades 2017-09-15

Anmäl dig till Järnvägens säkerhetskonferens 2017

Den 14 november arrangeras årets upplaga av Järnvägens säkerhetskonferens med tema säkerhetskultur i Örebro.

Publicerades 2017-09-13

Unga män överrepresenterade vid körkortsåterkallelser

Under 2016 återkallade Transportstyrelsen 31 527 körkort. I över 16 procent av fallen var körkortsinnehavaren en ung man mellan 18-24 år, trots att gruppen bara utgör 4,3 procent av alla körkortsinnehavare. Tydlig överrepresentation bland unga syns också i också i statistiken för singelolyckor på väg.

Publicerades 2017-09-13

Till toppen