Nyhetsarkiv

Alla nyheter

Nyhet 1-6 av 608

Transportstyrelsen har en service om att i god tid skicka ut en påminnelse om förnyelse av taxiförarlegitimation. För cirka 900 innehavare av...

Mötesolyckor och singelolyckor är de vanligaste typerna av dödsolyckor som sker under jul- och nyårshelgerna. Transportstyrelsen manar alla...

De föreskrifter om riskvärderingssystem för kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m som Transportstyrelsen beslutade 2009 (TSFS 2009:137)...

Under november i år omkom 18 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15:e...

Radiostyrda luftfartkoster med lång räckvidd blir allt vanligare och kommer säkert finnas i många paket till jul. Vad många köpare inte vet...

Regeringen avser att senarelägga startdatumet för broavgifter i Motala och Sundsvall till den 1 februari 2015. Orsaken är att det inte hinner...

Skriv ut