Nyhetsarkiv

127
94
97
270
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

495 nyheter

Utbredd rattsurfning fara i trafiken

Många har svårt att låta bli mobilen när de kör bil. De pratar, sms:ar, använder musiktjänster och sociala medier. 37 procent av svenskarna sms:ar bakom ratten. Inom gruppen 18-30 år är antalet så högt som 56 procent. Det visar en undersökning genomförd på uppdrag av Transportstyrelsen.

Publicerades 2016-12-03

Ny kampanj ska få oss att sluta rattsurfa

Rattsurfning gör oss ouppmärksamma och därmed farliga i trafiken. Trots det rattsurfar allt för många svenskar. Det vill Transportstyrelsen ändra på. Under december rullas en ny kampanj ut. Huvudmålgruppen är de som rattsurfar allra mest, män och kvinnor mellan 18-30 år.

Publicerades 2016-12-01

Vilken myndighet vill du möta i framtiden?

Transportstyrelsen vill vara en myndighet som svarar upp mot de utmaningar som en föränderlig omvärld för med sig. Vi vill därför välkomna dig som har kontakt med oss i sjö- och flygrelaterade frågor att återkoppla till oss både vad du anser fungerar bra idag och vad du önskar att vi gör annorlunda i framtiden.

Publicerades 2016-12-01

Nya miljözoner kan ge renare luft i städerna

Dagens bestämmelser om miljözoner kan utökas till att även gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Transportstyrelsen föreslår två nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter.

Publicerades 2016-11-28

Tjänster stängda 3-5 december

Från och med lördag 3 december klockan 15.00 till och med måndag 5 december klockan 06.00, som senast, kommer alla våra fordons-, körkorts- och yrkestrafiktjänster att vara stängda med anledning av ett tekniskt underhåll.

Publicerades 2016-11-25

Till toppen