Nyhetsarkiv

Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

557 nyheter

Stadigt stigande trend för ägarbyte via mobilappen – Mina fordon

För tredje året i rad ser Transportstyrelsen en kraftig ökning av antalet ägarbyte som gjorts via mobilappen – Mina fordon. Under mars sattes ett nytt rekord med över 9 800 anmälda ägarbyten under en månad, och prognosen pekar på att antalet anmälda ägarbyten kommer att passera 100 000-strecket under året. Ökad medvetenhet bland landets fordonsägare om de säkerhetsmässiga fördelarna tros vara en av orsakerna till ökningen.

Publicerades 2015-04-30

Flygresandet fortsätter att öka

Under första kvartalet 2015 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med drygt 2 procent och uppgick till totalt 7,1 miljoner. Ökningen motsvarar cirka 160 000 fler passagerare än under samma period 2014.

Publicerades 2015-04-27

Enhetliga regler vid finansiering av luftfartyg genom Kapstadskonventionen

 Utredningen av frågan om Sverige ska tillträda den så kallade Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet är klar. Den föreslår att Sverige så snart som möjligt ska tillträda konventionen. Syftet med konventionen är klara och enhetliga regler vid finansiering av luftfartyg och den innehåller bland annat regler om vilka rättsliga åtgärder en finansiär får vidta när en gäldenär inte betalar.

Publicerades 2015-04-23

Transportstyrelsen utreder regler för trafikskolor och förarutbildare

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att analysera regler som rör trafikskolor och förarutbildare. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda intressenter och redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 oktober 2015.

Publicerades 2015-04-23

Antalet allvarligt skadade i trafiken måste ner

Säkerheten för de oskyddade trafikanterna förbättras. Det är en av slutsatserna som Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI drar i den analys om trafiksäkerhetsutvecklingen som presenteras på Trafikverkets resultatkonferens.

Publicerades 2015-04-21

Till toppen