Nyhetsarkiv

Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

185 nyheter

Hård konkurrens på åkerimarknaden

Konkurrensen om transportuppdragen blir tuffare. Godsmängderna som transporteras av svenska åkeriföretag har sjunkit sedan 2008. Trots detta uppvisar många företag i branschen en positiv ekonomisk utveckling, enligt en rapport om åkerimarknaden från Transportstyrelsen.

Publicerades 2015-10-13

Transportstyrelsen utreder frågor för schysta villkor i yrkestrafiken

Regeringen fortsätter att driva frågor om hur yrkestrafiken på väg kan fungera bättre. Nu har Transportstyrelsen fått ett nytt och stort regeringsuppdrag, med målet att skapa schysta villkor i yrkestrafiken. Inte mindre än sju olika frågor ska utredas.

Publicerades 2015-10-09

Y och Z som första bokstav på registreringsskylten

Från och med oktober månad 2015 går det att få Y eller Z som första bokstav på registreringsskylten. Transportstyrelsen inför nummerserierna för att frigöra cirka 1 miljon nummerkombinationer som behövs vid tilldelning av registreringsnummer. De nya numren kommer att användas parallellt med att gamla registreringsnummer återanvänds.

Publicerades 2015-10-07

Stort intresse för att rapportera brister i toatömning

Sedan förbudet mot att tömma toalettavfall från fritidsbåtar infördes i april har 179 anmälning om brister i hamnarnas tömningsstationer rapporterats till Transportstyrelsen. De flesta anmälningarna gäller Stockholms och Västra Götalands län.

Publicerades 2015-10-05

Klargörande kring Volkswagenbilars utsläpp och olika subventioner

Under de senaste 10 åren har olika subventioner betalats ut till fordon som på olika sätt haft bättre miljöegenskaper än den genomsnittliga bilen. Det förekommer just nu mycket frågor om vad som kommer inträffa kring dessa subventioner, om de Volkswagenbilar som manipulerats kommer få förändrade utsläppsvärden. Vi på Transportstyrelsen vill därför klargöra nulägesbilden.

Publicerades 2015-10-02

Till toppen