Nyhetsarkiv

Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

570 nyheter

Enklare regler för nationell sjöfart på plats inom ett par år

Regelverket för den svenska sjöfarten är krångligt och behöver moderniseras och förenklas. Ett sådant arbete är på gång och beräknas vara på plats 2017. Det säger Daniel Hellström, projektledare på Transportstyrelsen under seminariet "Kan nya regler ge skärgårdstrafiken flyt?" på Almedalsveckan i Visby.

Publicerades 2015-07-01

Sverige driver på utsläppsförbud för passagerarfartyg på Östersjön

Krav på reningsanläggning på fartyget eller möjlighet att lämna toalettavfallet i hamn. Det ska bli verklighet för passagerarfartyg på Östersjön inom några år. Det säger Anna Petersson, chef för miljösektionen på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning på två seminarier under Almedalsveckan i Visby.

Publicerades 2015-07-01

Ny ledamot i styrelsen för Transportstyrelsen

Regeringen har utsett Elvy Söderström till ny ledamot i styrelsen för Transportstyrelsen. Hennes förordnande startar den 1 juli 2015.

Publicerades 2015-06-25

Träffa Transportstyrelsen på Almedalen

Transportstyrelsen kommer att delta i flera olika seminarier hos andra aktörer under Almedalsveckan i Visby. Här får du information om vilka och vem som ska vara med.

Publicerades 2015-06-24

Fortfarande för få toatömningsstationer för fritidsbåtar

Drygt två månader efter att det blev förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar saknas fortfarande många tömningsstationer runt om i Sverige. På ett år har antalet anläggningar som rapporterats in till Transportstyrelsen bara ökat med ungefär 30. Att utbyggnaden går för långsamt framgår även av de anmälningar om brister i mottagning som båtägare skickat in.

Publicerades 2015-06-23

Till toppen