Supermiljöbilspremie

Här hittar du vanliga frågor och svar som berör supermiljöbilspremien. Hittar du inte svaret på din fråga? fråga oss gärna via vårt kontaktformulär.


Vad är en supermiljöbilspremie?

Regeringen beslutade den 22 december 2011 att införa en supermiljöbilspremie. Syftet är att försöka öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan.

Premien omfattar personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per km, vilket sannolikt till största delen kommer att vara laddhybrider och rena elbilar.

Merkostnaden för en sådan bil är uppskattad till mellan 100 000 och 150 000 kronor, bland annat på grund av att batteritekniken fortfarande är dyr. Regeringen införde därför ett bidrag - en premie - om högst 40 000 kronor per bil och har gett Transportstyrelsen i uppdrag att betala ut premien.

Bestämmelserna om premien finns reglerade i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie. Förordningen trädde ikraft den 16 januari 2012 men gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2012. Ta även del av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om supermiljöbilspremie (TS 2012:37) som du hittar under Regler/Regler för väg.

Vilka krav ställs på bilen för att man ska få premien?

Det ska vara en personbil som:

är typgodkänd* i enlighet med 3 kap. Fordonsförordningen (2009:211), och uppfyller utsläppskraven I EG nr 715/2007 (Euro 5 eller Euro 6), och enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 50 gram koldioxid vid blandad körning. Bilen ska också vara ny. Det innebär att bilen inte får ha tagits i bruk tidigare, var sig i Sverige eller i annat land.

*) Denna punkt medför att kraven inte anses uppfyllda för bilar som registrerats med stöd av enskilt godkännande.

Vem är berättigad till premien?

Premien utbetalas till de 5 000 första som under perioden 1 januari 2012 till och med den 31 december 2014 (om medel fortfarande finns) förvärvar och ställer på en ny supermiljöbil. En förutsättning är att man inte har fått något annat statligt eller kommunalt stöd för förvärvet av den aktuella bilen.

Med ny menas att bilen inte får ha tagits i bruk tidigare, vare sig i Sverige eller i annat land.

Viktigt att känna till: Om man köper en ny supermiljöbil hos en bilhandlare som redan har ställt på bilen, betalas premien ut till bilhandlaren.

Både privatpersoner, företag och offentlig sektor kan vara berättigade till premien.

Den som leasar en supermiljöbil är inte berättigad till premien. Det beror på att bilen ägs av leasinggivaren. Supermiljöbilspremien betalas därmed ut till leasinggivaren i fall där de köper en ny supermiljöbil och leasar den vidare till en leasingtagare/brukare.

Vilket belopp är premien på?

Storleken på premien varierar beroende på om den betalas ut till en fysisk eller juridisk person.

- För en fysisk person (privatperson) är premien 40 000 kronor. Det gäller även för enskild firma, eftersom ett företag som drivs på detta sätt inte är någon juridisk person.

- För juridisk person (företag, offentlig sektor, föreningar etc.) är premien 35 % av skillnaden i nybilspriset mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 40 000 kronor. Det innebär att supermiljöbilens nybilspris måste överstiga nybilspriset för närmast jämförbara bil för att premie ska betalas ut. Med nybilspris menas det pris som respektive bilmodell hade när den introducerades på den svenska marknaden.

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om supermiljöbilspremie (2012:37), som du hittar under Regler för väg, fastställs kriterierna för närmast jämförbara bil. Föreskriften trädde ikraft den 1 juni 2012.

Jag har köpt en ny supermiljöbil, när får jag mina pengar?

Man behöver inte själv ansöka om att få utbetalningen. Vi kommer kontinuerligt att hämta uppgifter ur vägtrafikregistret om vilka supermiljöbilar som ställs på för första gången. Den som enligt vägtrafikregistret kan vara berättigad till premie får ett meddelande från oss tillsammans med en blankett för försäkran om att man inte fått något annat stöd för köp av bilen.

Försäkran måste ha kommit in till oss för att premien ska utbetalas.

Regeringen har beslutat att premierna ska fördelas över tre år. För 2012 budgeterades medel motsvarande 500 premier à 40 000 kr, för 2013 2000 premier och för 2014 2500 premier. OBS! Vår bedömning är att anslaget för 2014 inte kommer att räcka till alla som köper en supermiljöbil under året. Transportstyrelsen betalar ut premier i tur och ordning tills anslaget är slut.

Vi kan inte besluta om att tilldela mer pengar till utbetalningar utan det krävs ett politiskt beslut. Vi avvaktar tills vidare besked i den frågan.

Vem beslutar om premien ska betalas ut?

Det är Transportstyrelsen som beslutar om utbetalning. I de fall vi utifrån uppgifter i vägtrafikregistret direkt kan se att någon är berättigad till maxbeloppet, 40 000 kronor, görs utbetalningen när vi fått försäkran om att inget annat stöd erhållits.

I de fall premien blir lägre än 40 000 kronor kommer vi att skicka ett beslut i samband med utbetalningen med uppgift om varför man får det belopp som utbetalas.

Beslut om supermiljöbilspremie kan inte överklagas.

Har Transportstyrelsen en lista över vilka bilar som uppfyller kraven?

Transportstyrelsen har en förteckning över de typer av bilar som uppfyller utsläppskraven och som hittills registrerats i vägtrafikregistret. De bilmodeller som hittills har uppfyllt kraven är dessa:

 • Citroën C-Zero
 • Chevrolet Volt
 • Ford Focus Electric
 • Mitsubishi i-MiEv
 • Nissan Leaf
 • Opel Ampera
 • Peugeot ION
 • Tesla Roadster
 • Toyota Prius Plug-In Hybrid
 • Volvo C30 Electric
 • Volvo V60 Plug In Hybrid
 • Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid
 • Tesla Model S
 • BMW i3
 • BMW i8
 • Volkswagen e-up!
 • Renault Zoe
 • Kia Soul EV+
 • Volkswagen e-Golf

Avsikten är att vi ska uppdatera förteckningen i samband med registrering av varje ny typ av supermiljöbil, eftersom vi först i samband med registreringen kan säkerställa att kraven är uppfyllda.

För bilmodeller som ännu inte registrerats i vägtrafikregistret hänvisar vi till generalagenter och återförsäljare för mer information om vilka supermiljöbilar de tillhandahåller.

Vem ansvarar för att bilen verkligen uppfyller kraven för premien?

Säljaren ansvarar för att en produkt uppfyller utlovade prestanda. Som kund bör man dock vara noga med att själv säkerställa att bilen uppfyller utlovade krav.

Hur många premier har betalats ut?

Statistik för utbetalningar som gjorts under 2014 (premier för 2014 fortsätter utbetalas under 2015)

Fram till och med den 14 januari 2015 har totalt 2953 premier betalats ut.

Sammanställning tom 2015-01-14 Antal SEK
Totalt antal 2953 118 120 000 kr
Varav fysisk person 288 11 520 000 kr
Varav juridisk person 2665 106 600 000 kr

102 av utbetalningarna har initierats under december 2013.

Statistik för utbetalningar som gjorts under 2013

Fram till och med den 17 december har totalt 1546 premier betalats ut.

Sammanställning tom 2013-12-17 Antal SEK
Totalt antal 1546 61 840 000 kr
Varav fysisk person 141 5 640 000 kr
Varav juridisk person 1405 56 200 000 kr

Statistik för utbetalningar som gjorts under 2012

Fram till och med den 4 december 2012 har totalt 500 premier betalats ut.

Sammanställning tom 2012-12-04 Antal SEK
Totalt antal 500 20 000 000 kr
Varav fysisk person 51 2 040 000 kr
Varav juridisk person 449 17 960 000 kr
Skriv ut