Blanketter för vägtrafik

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Ansökan om CEMT-flyttgodstillstånd
Version 1. Utgiven 2012-02-26
TSTRY1250
Anmälan av anställningsförhållande för synprövare
Utgiven 2014-10-15
TSTRK1040
Anmälan av synintygsrapportör
Utgiven 2014-10-15
TSTRK1041
Anmälan för filialnummer
Version 1. Utgiven 2015-01-14
TSSA7001
Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon inom EU/EES
Utgiven 2012-11-14
TSTRF1003
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. gods och buss
Version 3. Utgiven 2015-11-12
TSTRY1310
Anmälan/Avanmälan av fordon i yrkesmässig trafik, taxitrafik och uthyrningsrörelse
Version 3. Utgiven 2016-03-21
TSTRY1305
Anmälan/Avanmälan av fordon i yrkesmässig trafik, taxitrafik och uthyrningsrörelse
Version 3. Utgiven 2016-03-21
TSTRY1305
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. taxi
Version 1. Utgiven 2013-06-17
TSTRY 1311
Ansökan för att bli registrerad som yrkesmässig importör
Version 8. Utgiven 2015-03-25
201.237
Ansökan om anslutning till Transportstyrelsens Internettjänst för rapportering av genomförd utbildning för yrkesförarkompetens
Version 1. Utgiven 2016-03-30
BV13151
Ansökan om att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare
Version 2. Utgiven 2016-01-29
TSV7025
Ansökan om avisering av ordinarie fordonsskatt via EDI
Utgiven 2017-01-09
201.047
Ansökan om avisering av trängselskatt via EDI
Utgiven 2017-01-09
201.048
Ansökan om CEMT-tillstånd - gods
Version 2. Utgiven 2015-02-23
TSTRY1245
Ansökan om direktanmälan till vägtrafikregistret
Version 5. Utgiven 2014-08-05
201.015
Ansökan om direktanmälan via servicetelefon för yrkesmässiga användare
Version 6. Utgiven 2015-08-27
201.012
Ansökan om direktåtkomst till vägtrafikregistret
Version 1. Utgiven 2014-02-25
201.014
Ansökan om dispens från taxameter
Version 1. Utgiven 2013-01-01
TSTRY1265
Ansökan om enskilt godkännande
Version 1. Utgiven 2012-11-23
TSTRF1001
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för besiktningstekniker
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7028
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare för introduktionsutbildning inför privat övningskörning
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7033
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare för riskutbildning
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7029
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare vid förarbevisutbildning för moped, snöskoter och terränghjuling
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7035
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare vid utbildning för behörighet AM
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7034
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer för utbildningsledare
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7031
Ansökan om flexibilitet
Version 01.00. Utgiven 2015-01-01
TSV7011
Ansökan om förartillstånd
Version 3. Utgiven 2015-06-16
TSTRY1220
Ansökan om gemenskapstillstånd
Version 3. Utgiven 2014-11-17
TSTRY1205
Ansökan om godkännande av alkolås
Version 1. Utgiven 2012-11-23
---
Ansökan om godkännande som handledare för övningskörning i anställningsförhållande
Version 4.1. Utgiven 2016-09-26
TSTRK1010
Ansökan om godkännande som trafiklärare genom erkännande av yrkeskvalifikationer
Version 1. Utgiven 2016-04-18
TSV7032
Ansökan om identifieringsnummer
Version 2. Utgiven 2015-02-23
TSTRF1014
Ansökan om kontrolldokument
Version 2. Utgiven 2013-06-17
TSTRY1225
Ansökan om linjetrafik inom EU- och EES-länder
Version 3. Utgiven 2015-02-23
TSTRY1260
Ansökan om prövning av utländskt enskilt godkännande
Utgiven 2015-09-01
TSV7014
Ansökan om registrering av flera nya fordon
Version 13. Utgiven 2016-01-01
201.010
Ansökan om registrering av nytt fordon
Version 15. Utgiven 2016-01-01
201.003
Ansökan om rätt till personlig skylt
Version 1. Utgiven 2015-02-27
--
Ansökan om saluvagnslicens
Version 17. Utgiven 2015-03-25
201.231
Ansökan om saluvagnslicens för testkörning
Version 15. Utgiven 2015-03-25
201.236
Ansökan om taxiförarlegitimation genom erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller blivit erkända i Schweiz eller inom en annan EES-stat än Sverige
Version 3. Utgiven 2017-02-16
TSV7030
Ansökan om taxitrafiktillstånd
Version 4. Utgiven 2016-10-13
TSTRY 1201
Ansökan om tillfällig införsel - tillfällig registrering
Version 2. Utgiven 2015-01-09
201.020
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
Version 5. Utgiven 2016-10-17
TSTRY1200
Ansökan om tillstånd att driva redovisningscentral
Version 2. Utgiven 2017-02-01
TSTRY1306
Ansökan om tillstånd till biluthyrning
Version 6. Utgiven 2015-11-30
TSTRY1210
Ansökan om transporttillstånd - gods
Version 2. Utgiven 2014-11-17
TSTRY1240
Ansökan om typgodkännande av fordon
Version 1. Utgiven 2013-01-07
---
Ansökan om typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet
Version 1. Utgiven 2013-01-07
---
Ansökan om undantag - fordon
Version 2. Utgiven 2015-10-14
TSV7006
Ansökan om undantag från de medicinska kraven för innehav av körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation
Version 1.
TSV7044
Ansökan om undantag från de medicinska kraven för körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation
Version 1.0. Utgiven 2016-06-16
TSV7044
Ansökan om undantag från kraven för innehav av körkort med villkor om alkolås och från kraven för godkännande av alkolås
Version 1.
TSV7045
Ansökan om undantag från kraven för innehav av körkort med villkor om alkolås och från kraven för godkännande av alkolås
Version 1.0. Utgiven 2016-06-06
TSV7045
Ansökan om undantag som flyttsaksfordon
Version 2. Utgiven 2015-01-01
201.117
Ansökan om ursprungskontroll
Version 15. Utgiven 2016-04-08
201.045
Ansökan om åtkomst till fordonsbesiktningswebben och provningswebben
Version 1. Utgiven 2012-12-12
---
Application for Verification of Origin
Version 4. Utgiven 2016-04-08
201.045E
Application regarding international regular bus service
Version 2. Utgiven 2014-12-29
TSTRY1235E
Avanmälan av personal för yrkeskompetensutbildning
Version 2. Utgiven 2016-05-27
BV12103
Begäran om registerutdrag
Version 2. Utgiven 2014-12-09
TS7001
Beställning av saluvagnsskylt
Version 2. Utgiven 2013-09-05
201.238
Beställningsformulär - Transportstyrelsens Fordonsurval
Version 1. Utgiven 2012-11-23
201.030
Export av nytt fordon tillfällig registrering
Version 11. Utgiven 2015-09-09
201.017
Export begagnat fordon tillfällig registrering
Version 11. Utgiven 2015-09-09
201.021
Fordonsanmälan
Utgiven 2016-02-19
201016
Fullmakt för direktanmälan
201190
Förarkort för färdskrivare
Version 7. Utgiven 2016-11-08
TSTRY1329
Hälsodeklaration
Version 12.1. Utgiven 2016-09-26
TSTRK1002
Import tillfällig registrering
Version 2. Utgiven 2015-01-01
201.018
Intyg om normal hemvist vid ansökan om förarkort för färdskrivare
Version 1. Utgiven 2016-04-22
TSTRY1328
Intyg om permanent bosättning i stat utanför EES inför förnyelse av körkort
TSTRK1027
Intyg om synprövning
Utgiven 2016-01-14
TSTRK1034
Intyg om synprövning - avseende förlängd giltighet av högre behörighet vid ansökan om hälsodeklaration
Utgiven 2016-01-14
TSTRK1058
Läkares anmälan
Version 11.3. Utgiven 2016-01-14
TSTRK1009
Läkarintyg ADHD
Utgiven 2016-06-28
TSTRK1062
Läkarintyg alkohol, narkotika och läkemedel
Utgiven 2016-10-13
TSTRK1030
Läkarintyg avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås
Version 15.2. Utgiven 2016-01-14
TSTRK1029
Läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation
Utgiven 2016-01-14
TSTRK1007
Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 1 år vid 2 års villkor om alkolås
Version 5.1. Utgiven 2016-01-14
TSTRK1056
Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid 1 års villkor om alkolås
Version 6.4. Utgiven 2016-01-14
TSTRK1039
Läkarintyg diabetes
Utgiven 2016-01-14
TSTRK1031
Läkarintyg diabetes
Version 1. Utgiven 2016-01-14
TSTRK1031
Läkarintyg för taxiförarlegitimation
Version 2. Utgiven 2014-10-29
TSTRK1007
Läkarintyg synfunktioner
Version 10.5. Utgiven 2016-01-14
TSTRK1032
Ogiltigförklaring av taxiförarlegitimation
Version 1. Utgiven 2016-02-18
TSTRY1206
Prövning av ekonomiska resurser - enskild person
Version 8. Utgiven 2017-01-01
TSTRY1101
Prövning av ekonomiska resurser - juridisk person
Version 8. Utgiven 2017-01-01
TSTRY1102
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik juridiskperson
Version 2. Utgiven 2013-03-20
TSTRY1105
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik, enskild person
Version 3. Utgiven 2014-05-05
TSTRY1104
Påanmälan av personal för yrkeskompetensutbildning
Version 2. Utgiven 2016-05-27
BV12102
Reservrutin - Anmälan om genomförd riskutbildning A (Mc)
Utgiven 2011-05-03
TSTRK1045
Reservrutin - Anmälan om genomförd riskutbildning B
Utgiven 2011-05-03
TSTRK1046
Reservrutin - Anmälan om genomförd utbildning eller kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling
Utgiven 2011-05-03
TSTRK1048
Reservrutin - Anmälan om genomförd utbildning för behörighet AM, moped klass I
Utgiven 2011-05-03
TSTRK1047
Reservrutin - Anmälan om genomförd utbildning och prov för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling
TSTRK1049
Revisorsintyg
Version 1. Utgiven 2012-11-26
TSTRY1103
Rättelse av försäljning
201005
Rättelse av inbyte
201004
Skrotningsintyg EES-länder
Version 1. Utgiven 2009-01-12
201.022
Uppgifter om utländskt körkort/utländskt yrkeskompetensbevis när förare genomgår grundutbildning eller fortbildning i Sverige
Utgiven 2016-02-09
TSRY1332
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse samt gemenskapstillstånd
Version 2. Utgiven 2012-12-16
TSTRY1320
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse samt gemenskapstillstånd
Version 2. Utgiven 2012-12-16
TSTRY1320
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse, redovisningscentral samt gemenskapstillstånd
Version 2. Utgiven 2016-12-16
TSTRY1320
Till toppen