Betalstation, fotografi

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt tas ut för svenskregistrerade fordon som körs in i och ut ur Stockholms innerstad måndag till fredag mellan 06.30 och 18.29.

Skatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad. Vissa fordon är undantagna från trängselskatt.  
Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid så kallade betalstationer. Varje passage in till eller ut från Stockholms innerstad kostar 10, 15 eller 20 kronor, beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor.


Månadsvis betalning

Transportstyrelsen skickar ut en avi till dig som fordonsägare i slutet av varje månad. På avin är föregående kalendermånads passager samlade till ett skattebeslut. Det är först när skattebeslutet är taget som det är möjligt att betala.

Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter aviseringsmånaden. Det går inte att betala vid betalstationen. Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten blir betald även om du inte har fått någon avi. Om skatten inte betalas in i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor.

Månad 1Månad 2Månad 3
Fordonets passager under månad 1 registreras.

Skattebeslutet för månad 1

fastställs och en avi skickas ut i slutet av månad 2.

Betalningen för månad 1

ska vara registrerad hos Transportstyrelsen

den sista vardagen i månad 3.

Månadsvis betalning började gälla den 1 augusti 2008.

Lag (2004:629) om trängselskatt reglerar trängselskatt.

Dela:
Skriv ut