Vägmärken och fordon i trafik, fotografi

Trafikregler

Trafikreglerna gäller överallt, både på vägarna och i terrängen – och terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg. De gäller alla trafikanter.

Håll ögonen på trafiken!

Från och med den 1 december 2013 skärps kraven på att använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning i motordrivna fordon. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter.
Läs mer.

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen (1998:1276). Dessutom finns lokala trafikföreskrifter som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om. Kontakta gatukontoret eller trafikkontoret i din kommun om du vill veta vilka lokala trafikföreskrifter som gäller i kommunen.

 

Från och med den 1 januari 2011 ska även alla lokala trafikföreskrifter finnas digitalt i vår sökfunktion.

De svenska trafikreglerna stämmer väl med de som finns i andra länder. Grunden är en FN-konvention från 1968. Konventionen finns utgiven i serien Sveriges överenskommelse med främmande makter (SÖ 1989:1-5).

Det är också viktigt att känna till vilka regler som gäller för respektive fordon. Under Fordonsregler kan du läsa mer om vilka krav som finns på fordonet, beroende om det är en personbil, MC, moped, fyrhjuling eller cykel.

Dela:
Skriv ut