Transportstyrelsen plusgiro upphörde att gälla den 1 april 2012

Det gäller till exempel fordonsskatt, trängselskatt, väg- och körkortsavgifter. 

På den avi du får hem från Transportstyrelsen är alltid korrekt bankgironummer ifyllt.

Tänk på att ändra!

Om du som företag eller privatperson har plusgironumret förinställt till exempel i din internetbank eller i ditt ekonomisystem så måste du ändra det till bankgiro.

Du behöver inte ändra...

...om du redan använder bankgiro, autogiro eller har e-avi.

Ett flertal av Transportstyrelsens plusgironummer upphör att gälla. Ändringen är en del av Transportstyrelsens effektiviseringsarbete. Det är kostsamt att erbjuda både plus- och bankgiro. Genom att övergå till enbart bankgiro använder vi skattepengarna effektivare.

 

Detta är de bankgironummer som gäller för betalning till Transportstyrelsen 

På den avi du får hem från Transportstyrelsen är alltid korrekt bankgironummer förifyllt.

Skatt eller avgift

Bankgironummer

Fordonsskatt, 5051-6822
Fordonsskatt, (samlingsavi för flera fordon) 5051-6863
Trängselskatt 282-4647
Trängselskatt, (samlingsavi för flera fordon) 282-4639
Parkeringsanmärkningar 5051-6905
Ursprungskontroll 212-9534
Vägavgifter 5052-5856
Vägavgifter, utan OCR-nummer 5053-0856
Saluvagnsskatt 5051-6814
Färdskrivarkort 5053-0237
Tillsynsavgifter 410-9666
Yrkestrafikavgifter 410-9690
Överlast 497-5934
Tillverkningavgifter för körkort och förarbevis 5051-6913
Alla körkortsavgifter (utom tillverkning se ovan) 387-4468

Du kan fortfarande använda dig av PlusGiro nummer om du ansöker om dispens. Anökningsblanketten hittar du här.

Dela:
Skriv ut