Fordon i trafik, fotografi

Fordonsimport och ursprungskontroll

Ska du importera ett fordon till Sverige? Här får du överskådlig information om hur importen av ett fordon går till och vilka regler som gäller – från det att fordonet anländer till den svenska gränsen till dess att fordonet är körklart.

En del av denna process är ursprungskontroll – ett område du kan läsa allt om här.

Gör din ansökan om ursprungskontroll via e-tjänsten Ansök om ursprungskontroll, eller läs en steg- för-steg-instruktion om hur hela processen går till i Fordonsimport från början till slut.

För att se statusen för just ditt ursprungskontrollärende kan du använda tjänsten status för ursprungskontrollärende.

Om ditt fordon är importerat från ett EU-land

ska du till din ansökan om ursprungskontroll bifoga: 

- kopia på köpeavtal

- registreringsbeviset i original – om flera delar är utfärdade, ska samtliga delar skickas in.

Om ditt fordon är importerat från ett land utanför EU


ska du till din ansökan om ursprungskontroll bifoga:

- kopia på köpeavtal

- registreringsbeviset i original – om flera delar är utfärdade, ska samtliga delar skickas in

- kopia på tullintyg med tull-id.

VIKTIGT!

Efter den 1 januari 2015 kommer bara dokument som klassas som registreringsbevis accepteras vid en ursprungskontroll (gäller fordon som tidigare varit registrerade i annat land). Undantag har gällt vissa importer från tredje land. Det här innebär att exportcertifikat eller liknande dokument inte accepteras från något land efter den 1 januari 2015. (ändrat datum tidigare 1/10 2014)  Ändrat datum beror på att berörda länders myndigheter ska hinna få information om den ändrade tillämpningen.

Om du även ansöker om tillfällig registrering, ska du till ansökan skicka med trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering (det är ett särskilt bevis som anger försäkringsbolagets bolagskod). Kontakta ditt svenska försäkringsbolag för mer information.

Från och med den 1 januari 2015 sänks avgiften för ursprungskontroll från 700 kronor till 600 kronor.
Samtidigt kommer avgifterna för tillfällig registrering, flyttsak samt arv att tas bort helt.

Dela:
Skriv ut