Konsoliderade regelverk

Konsoliderade versioner av EU-regler på svenska och engelska inom luftfartsområdet har uppdaterats.

För närvarande kan du ta del av konsoliderade versioner av förordning (EG) nr 216/2008 och förordning (EG) nr 2042/2003 Del M, Del 145 och Del 147. Välj i menyn till höger.

Här hittar du regelverk där vi har arbetat in ändringar i regelverket så att man för ett visst regelverk som har ändrats en eller flera gånger ändå kan använda sig av ett enda dokument (konsolidering). Texten i den konsoliderade versionen återfinns parallellt på svenska och engelska. Av den konsoliderade versionen framgår vilka ändringar som har förts in i versionen, var ändringar har lagts in i texten och när aktuell ändring började gälla.

Välj regelverk i menyn till höger.

Du kan också beställa en pappersversion i spiralblocksformat av konsoliderade regelverk hos LFV Tryckeri per telefon 011-19 25 50 eller via e-post publikation@lfv.se

Du kan även hitta tvåspråkiga (svenska och engelska) versioner liksom konsoliderade regler på EUR-Lex.

Såhär kan du söka i EUR-Lex efter konsoliderade versioner:

Klicka på

  • "Enkel sökning" i vänstra kolumnen
  • Klicka på "Konsoliderad text" längst ner i vänstra kolumnen
  • Välj typ av rättsakt, t.ex. ”Förordning” och
    ange årtal och löpnummer i fälten (t.ex. 2008 och 216 för EG-förordning 216/2008).

Såhär kan du söka i EUR-Lex efter tvåspråkiga versioner

(då har inga ändringar arbetats in) eller konsoliderade versioner:

  • Klicka på "Enkel sökning" i vänstra kolumnen.
  • Klicka på "Hänvisningar till dokument" under Sökning på dokumentnummer i vänstra kolumnen.
  • Välj typ av rättsakt, t.ex. "Förordning" och ange årtal och löpnummer i fälten (t.ex. 2005 och 2096 för EG-förordning 2096/2005).
  • Klicka på "Bibliografiska uppgifter + text (visa två språkversioner samtidigt)". Längst ned på sidan finns förordningstexten (i html-format) på det språk du sökt på. Genom att t.ex. välja "EN" direkt ovanför texten visas ett nytt fönster med svensk och engelsk text i varsin kolumn. Ovanför html-texten finns information om både eventuella ändringar till och eventuella konsoliderade versioner av den eftersökta förordningen.

 

Dela:
Skriv ut