Hur betalar jag trängselskatt?

Hur betalar jag trängselskatt?

I slutet av varje månad skickar Transportstyrelsen en inbetalningsavi till dig som fordonsägare, där det sammanlagda debiterade beloppet för föregående kalendermånad framgår. Vill du betala på annat sätt än med den medföljande avin? Tänk då på att varje månads skattebeslut ska betalas för sig. Ange alltid OCR-numret och kontonumret från avin.

Betalar du på annat sätt än med den medföljande avin? Tänk då på att varje månads skattebeslut ska betalas för sig. Ange alltid OCR-numret och kontonumret från avin. Våra nuvarande bankgirokonto för trängselskatt är: 282-4647.

Med autogiro dras trängselskatten automatiskt från det konto du anger. Du behöver inte hålla reda på när skatten ska vara betald eller hur mycket som ska betalas. Du kan teckna autogiro oavsett om du är fordonsägare eller inte. Vid beställningen anger du för vems fordon du vill betala via autogiro.

Skriv ut